Uz žetvu strnih žita u Rogatici – Rogatičko polje sa 6 tona osvjetlilo obraz

01.08.2022.

ROGATICA – Kad se saberu jesenja i proljećna sjetva ozimim i jarim strnim žitima u opštini Rogatica ove godine zasijano je nešto više od 160 hektara zemljišta. Najviše je pšenice 109 hektara, zobi 27, ječma 15, tritikala 8 i raži 4,5 hektara.

Zahvaljujući lijepom vremenu žetva je počela i kako tvrdi većina proizvođača, i pored suše krajem juna i cijeli juli, sjetva će se isplatiti. Rod je od 4 do 5,5 tona po hektaru ovisno od primjene agrotehničkih mjera posebo u borbi protiv korova i drugih urodica.

U Rogatičkom polju, reče Dragan Džida. Sve parcele osvijetlile su obraz. Donijele su i po 6 i više tona izuzetno kvalitetne pšenice kojih treba malo dorade i odmah može ići u mlinove na mljevljenje brašna.

I kod ostalih parcelama kvalitet zrna je visok i sa većine parcela neće biti potrebe za njegovim dodatnim sušenjem i sa njive može direktno ići u ambare proizvođača, mlinove ili silose otkupljivača.

Potvrđuje to i kombajner Nikola Dragojević iz Šapca koji radi na i oko kombajna DOO „Agros“ Ozrena Planojevića. On reče da mu je ovo 27 ljeto na žetvi strnih žita u Rogatici i da je ovo jedna od rodnijih godina. Vremenska prilike su povoljne za žetvu i radi se takoreći danonoćno. Proizvođači zadovoljno trljaju ruke jer je rod i po količini i po kvalitetu iznad prosjeka.

U ovogodišnjoj sjetvi „Agromont“, čiji je vlasnik agronom Novak Motika, učestvuje sa nešto manje od 8 hektara pšenice. I on reče da rod nije loš – 4 do 4,5 tona po hektaru pšenice bjelice što je sasvim solidno obzirom na sušu koja je mjesecima trajala.

Tekst i foto: Sreten Mitrović