Nastavljena saradnja Doma za starija lica u Rogatici i Medicinskog fakulteta u Foči

30.11.2022.

IMA SE ŠTA VIDJETI I NAUČITI

ROGATICA – Nakon dvije godine prekida, zbog virusa korone, danas, zadnjeg dana novembra, nastavljena je dugogodišnja saradnja Doma za starija lica „Sunce“ u Rogatici i Medicinskog fakulteta u Foči. Predvođene profesorima Natalijom Hadživuković i Srđanom Živanovićm grupa studenata druge i treće godine nastavnog predmeta gerijatrija i njega starijih lica provela je jedan dan praktične nastave kroz razgovor sa štićenicima doma i njegovim osobljem koje danonoćno bdije nad skoro 80 lica trećeg životnog doba koja su utočište našli u ovoj socijalnoj ustanovi.

Cilj je, reče profesorka Natalija, procjena gerijatijskog stanja i nivoa njihove njege kroz praktičan razgovor sa šticenicima i osobljem doma koga su vodili studenti uz posmatranje njihovih profesora. Na licu mjesta vršena je i analiza organizacije rada sa starim i ne mali broj bolesnih lica koja ovdj borave i njihovo zbrinjavanje od dolaska pod okrilje doma preko svakodnevnog života do zadnjeg dana borvka u njemu. U normalno vrijeme, bez pandemije i sličnih događanja, posjeta se upriliči jednom godišnje i dobra je osnova za izradu posebne gerijatrijske analize od strane medicinskog fakulteta i dostavlja domu na nastavak dobrog rada i otklanjanje uočenih nedostataka.

Inače, naglasio je profesor doktor Srđan Živanović, Dom za starija lica u Rogatici je dobra naučna baza u kome naši studenti imju šta vidjeti i naučiti kako praktično treba raditi sa osobama trećeg životnog doba kojih je sve više od ulice do socijalnih ustanova koji imaju sreću da dođu u ovaku kakav je dom „Sunce“.

Tekst i foto: Sreten Mitrović