Održana sedma redovna sjednica SO Novo Goražde

16.12.2022.

NOVO GORAŽDE – Danas je u sali za sjednice Skupštine opštine Novo Goražde održana sedma redovna sjednica lokalnog zakonodavnog organa

Odbornici su većinom glasova usvojili Rebalans plana budžeta opštine Novo Goražde za 2022. godinu, te Plan budžeta opštine za 2023. godinu. Usvojenim Planom budžeta za narednu godinu, predviđen je ukupan iznos prihoda od 2.613.483,00 KM, od čega će se na tekuće rashode potrošiti 1.906.613,00 KM, na otplatu dugova po kreditima 190.700,00 KM, na izdatke za nefinansijsku imovinu 387.670,00 KM, na ostale izdatke 83.000,00 KM, budžetska rezerva iznosi 45.000,00 KM, a transferi između ili unutar jedinica vlasti 500,00 KM.

Većinom glasova, usvojen je i Plan utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023. godinu. Planirani prihodi po ovom osnovu u nastupajućoj godini su projektovani na iznos od 600.000,00 KM, a prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine iznose 300.000,00 KM, što ukupno čini 900.000,00 KM finansijskih sredstava u pogledu kojih postoji obaveza planiranja njihovog utroška. Od značajnijih kapitalnih projekata koji će se finansirati sredstvima ostvarenim od koncesionih naknada svakako treba izdvojiti nastavak izgradnje Kulturno-omladinskog centra, eksproprijaciju zemljišta u svrhu proširenja gradskog groblja, te modernizaciju nekoliko lokalnih putnih pravaca.

Usvojen je i Izvještaj o radu načelnika opštine za 2021. godinu. Razlog kašnjenja razmatranja ovog izvještajnog akta leži u nemogućnosti konstituisanja SO Novo Goražde u aktuelnom mandatnom sazivu, odnosno kašnjenju njenog konstituisanja.

Odbornici su jednoglasno donijeli Odluku o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Novo Goražde u 2023. godini. Pomenuta poreska stopa ostaje ista i jedinstvena je za sve nepokretnosti: 0,06%.

Usvojen je i Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu.

Opština Novo Goražde