Budžet opštine Rogatica na javnoj raspravi – Jedni zadovoljni, drugi traže još para

29.11.2023.

ROGATICA – Nacrt budžeta opštine Rogatica koji je  koncipiran na 9,6 miliona maraka bio je danas na centralnoj javnoj raspravi koja je održana u sali SO-e.

Uvodne napomene o budžetu dala je načelnik Odjeljenja za finansije Tijana Brkić koja je istakla da je nacrt budžeta ostao na nivou rebalansiranog za ovu godinu 9,6 miliona uz neznatna povećanja na stavkama izdvajanja za Udruženje RVI, Crvenom krstu opštine i Domu zdravlja „Dr Zoran Mitrović“.

Kroz javnu raspravu koja je zatim održana „pao“ je prijedlog da se povećaju izdvajanja za Opštinsku Boračku organizavciju do bar iznosa od 1 posto ukupnog opštinskog budžeta. Pri tome je, radi ilustracije, spomenuta opština Višegrad u kojoj je izdvajanje za ove namjene 2 posto budžeta opštine.  Predloženo je i da se u budžet opštine uvrsti i Karate klub u Rogatici u kome su isključivo djeca iz Rogatice i sa područja opštine.

Predloženo je i da se povećaju sredstva za subvencije u poljoprivredi, posebno za uzgoj ovaca odakle se najbrže vraćaju sredstva vlasnicima a time i opštini kao cjelini. Predloženo je da to bude na račun sredstava koja se akumuliraju po osnovu naknade za korišćenje šumskih sortimenata, jer je to najbliže selu, te da se u budžet uvrsti naknada troškova – karte za prevoz učenika srednjih škola u Rogatici koji idu iz sela sa područja opštine.

Predstavnici Udruženja RVI, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad zahvalili su se na iznosima planiranih sredstava za 2024. godinu.

Dakle, Nacrt budžeta ide na eventualnu doradu i kao prijedlog biće prezentiran odbornicima SO-e na usvajjanje  na narednoj sjednici koja će se održati u decembru.

Tekst i foto: Sreten Mitrović