Uređena „Poučno tematska staza Stara Gora – Vidikovac Grabovače“

14.06.2024.

Turistička kretanja u Rogatici

ROGATICA – Pridružujući se projektu Turističkog saveza Republike Srpske „Tematske staze Republike Srpske“, Turistička organizacija u Rogatici ušla je sa podprojektom „Poučna tematska staza Stara Gora – Vidikovac Grabovače“ koja teritorijalno pripada selu Stara Gora u Mjesnoj zajednici Borike, a ide obodom Starogorskih stijena i kanjonom Drine lijevom stranom sa koje se pruža prelijep pogled  na jezero ukroćene Drine za potrebe Hidroelektrane „Bajina Bašta“, Višegradsku župu i planinske visove koji se uzdižu sa druge, desne, strane Drine prema i na granici sa Srbijom. Dužina staze je 7,9 kilometara i ona je ovih dana, pred punu turističku sezonu, uspješno realizovana i predata u turističke svrhe, kazuje Predrag Ujić, direktor Turističe organizacije u Rogatici.

Inače, dodaje Ujić, aktivnosti oko uspostavljanja ove staze, povremeno traju od 2000-te godine, a finiš, zahvaljujući podršci Turističkog saveza Srpske i Šumskog gazdinstva „Sjemeć“ iz Rogatice, učinjen je posljednjih mjesec-dva kada smo kroz radne akcije najvećim dijelom radnika Turisičk organizacije uredili  stazu čišćenjem, košenjem trave i uklanjanjem krupnijeg kamenja počev od sela Stara Gora do samog Vidikovca. U saradnji sa Šumskim gazdinstvom „Sjemeć“, duž staze, koja ide kroz šumu, urađena je sanitarna sječa drveća, raskresivanje grana i uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa obje strane staze.

Osim toga, nabavljene su i postavljene dvije edukativno-informativne table-ploče na temu staze sa navođenjem prirodno i kulturno-istorijskih znamenitosti boričkog platoa. Uz to, od raskrsnice regionalnog puta Rogatica – Višegrad na Lijesci, gdje su poznate mečije lijeske – stara,  za koju stručnjaci tvrde da ima skoro 500 i mlada, sa više od 100 godova, odnosno godina, do samog vidikovca Grabovače, a u cilju olakšanja kretanja  turistima koji pođu ovom stazom i boričkim platoom do vidikovca Grabovače, postavljeno je i 8 tabli putokaza.

Ovom stazom, po mišljenju Ujića, bila je i postaje želja informisanje svih koji se namjerno ili slučajno na njoj nađu, o ne malim brojem prirodnih i kulturno-istorijskih znamenitosti i podizanje javne svijesti o čuvanju šuma i biološke raznolikosti koju sačinjavaju rariretna stabla  stoljdetnih šuma Rađena i ostalih, rijetkih ptica i divljači. Tu su i zanimljivi planinski visovi, a nije daleko ni  centar Borika sa crkvom svetih apostola Petra i Pavla, koja datira od davne 1910. godine, spomen obilježjima poginulim oficirima i vojnicima bivše Jugoslovenske vojske u otadžbini, koje su pobili, bez suda i zakona,   pripadnici tek u Čajniču formirane Druge proleterske brigade NOV početkom marta 1942. godine i Spomen obilježju za poginule borce i civile  boričkog platoa u posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu, Sjeversko sa spomenikom kralju Petr Prvom Oslobodiocu i Ckvine sa crkvom Svetog Jovana Krstitelja i ostacima crkve kralja Dragutina i njegove supruge Jelene Anžujsjke iz 13. vijeka.

Sa ove staze „kao sa grane“ stiže se i do Starog Broda i Spomen kompleksu koji sa više različitih sadržaja vraća sjećanje na više od 6000 Srba koje su u proljeće 1942. godine, uglavnom žena, djece i staraca, samo zbog toga što su bili Srbi, pobile ili u talase tada nabujale Drine natjerale ustaše zloglasne „Crne legije“ Jure Francetića.

Dakle, puno je razloga što je urađena staza „Stara Gora – Vidikovac Grabovače“ za koje je uz početnih 1120 maraka iz projekta Turističkog saveza Srpske  dato i više desetina dobrovoljnih radnih časova i prilogaa naših radnika i ostalih ljubitelja ove vrste turizma. Znatan prilog dali su i radnici ŠG „Sjemeć“, tako da mi sada svijetla obraza možemo ovu stazu ponuditi znatiželjnicima  bilo da se radi o ljubitečljima prirode ili kulturno-istorijskih znamenitosti, ili običnih radoznalaca,  zaključio je Predrag Ujić, trenutno najodgovorniji u Rogatici za stanje i razvoj turizma.

Tekst: Sreten Mitrović, Foto: Arhiva OTO