Diplome za doktore medicine i stomatologije u Foči

29.10.2011.

Diplome za doktore medicine i stomatologije u Foči

Na medicinskom i stomatološkom fakultetu u Foči svečano promovisana 154 doktora i 15 magistara

 CENTAR MEDICINSKIH KADROVA

FOČA – U sali Gradskog pozorišta u Foči u subotu je, na svečan način,   promovisano 80 doktora medicine, 74 stomatologa i 15 magistara medicinskih nauka.

Svečanostima, koje su započele studentskom himnom „Gaudeamus igitur“ i zajedničkim polaganjem Hipokratove zakletve,  prisutsvovalo je i nekoliko članova Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, članovi porodica diplomaca i brojni građani Foče.

Diplome za 154 nova doktora i 15 magistara uručili su akademik profesor dr Mirko Šošić, te profeso dr Milan Kulić i profesor dr Siniša Ristić.

Obraćajući se prisutnima profesor dr Veljko Marić, dekan medicinskog fakulteta u Foči, je naglasio da je ovo nova stranica u 18-godišnjoj istoriji Medicinskog fakulteta, ali i Foče i Republike Srpske.

-Ovo je prilika da posebno istaknemo nemjerljiv doprinos osnivanju Medicinskog fakulteta u Foči, pokojnih profesora dr Boriše Starovića i profesora dr Olge Blagojević, koji su poslije izgona iz Sarajeva 1992. godine, svoj novi dom našli u Foči, podsjetio je Marić, naglasivši da je ovaj fakultet  rastao i izrastao u istinski centar za školovanje medicinskih kadrova, koji predstavljaju ponos Foče i Republike Srpske.

Diplomcima se obratio i profesor dr Slobodan Rončević, jedan od osnicača i dugogodišnji profesor Medicine u Foči, jedan od ratnih prognanika iz Sarajeva, podsjetivši  da je prva generacija 1993. godine imala 60 redovnih studenata.

Od tih ratnih dana se na Medicinski fakultet u Foči, za minulih  18 godina,  upisalo 2.918 studenata, od čega je diplomiro 421, magistrirlo 27, a doktorsku disertaciju odbranilo njih 18. Od školske 2007/2008. godine ovaj fakultet ima i dva nova studijska programa: Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Zdravstvenu njegu.

-U Foči se danas, na četiri programa, školuju 1.364 studenta iz oko 50 gradova Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i nekoliko evropskih zemalja, naglasio je profesor dr  Rončević, posebno ističući podatak da se većina svršenih studenata medicine i stomatologije u Foči, stalno zaspošljava na vlastitom Fakultetu, ili u kliničko-bolničkim službama Bolnice u Foči.

Medicisnki fakultet u Foči zapošljava 244 nastavnika, od čega su 144 izabrana, a svi kabineti su savremeno opremljeni, prateći  najsavremenije evropske i svjetske medicinske trendove. Medicinski fakultet u Foči ostvaruje i stalnu saradnju sa univerzitetima u Španiji, Irskoj i Njemačkoj.

Na svečanosti u Foči za najbolje studente na sva četiri studijska programa proglašeni su: Miodrag Kovačević, medicina, Danijel Vujadinović, stomatologija,  Slađana Ćalasan, specijalna edukacija i rehabilitacija i Marijana Perišić, zdravstvena njega. Uz priznanja njima su pripale i skromne novčane nagrade.