Liječe smetnje u učenju

12.01.2013.

Logoped u Foči

FOČA – Broj djece koja imaju probleme sa čitanjem, pisanjem i računanjem u Foči i okolnim gradovima u stalnom je porastu. Zbog toga brojni roditelji dovode djecu logopedima i psiholozima u fočansku bolnicu.

Ljekari kažu da je najveći problem to što se ovi poremećaji kod djece ne otkriju na vrijeme.

– Kamo sreće da se to na vrijeme prepozna i da dođu odmah u prvom razredu škole, nego dolaze tek kasnije. Kod mene dođu da se kategorišu kao djeca sa posebnim potrebama, odnosno sa intelektualnim deficitom. Kada se odrade psihološka testiranja, utvrdi se da su ta djeca prosječno ili natprosječno inteligentna, ali imaju problem sa disleksijom, odnosno problem sa čitanjem i pisanjem – istakla je psiholog u Univerzitetskoj bolnici Foča, Aleksandra Salamadić.

Ona je dodala da to nije nikakva bolest, već samo poremećaj, a u novije vrijeme zove se dar disleksije.

– Zbog toga što ta djeca ne umiju da čitaju i pišu kategorišu ih da su kao “retardirani”. Naprotiv, radi se o zdravoj, nadarenoj, kreativnoj djeci i ona se prvo šalju dječijem neurologu, a potom logopedu koji ustanovljava defekt – kaže Salamadićeva i dodaje da se teškoće u čitanju odnose na brzinu, preciznost i razumijevanje pročitanog.

– Ispuštaju slova, kao u ogledalu ih rotiraju, imaju neuredan rukopis. Žale se da ne mogu čitati jer im slova odskaču, ne mogu da opaze riječ kao riječ već kao zbir slova, zatim izostavljaju znakove interpunkcije. Ne znaju malo i veliko slovo, zamjenjuju glasove B i P, a kada pišu rečenice, one nemaju smisla. Brkaju “od” i “do”, ali usmeno savršeno dobro znaju. Zbog toga je bitno da im roditelji ispočetka čitaju, kako bi dobro reprodukovali – kaže Salamadićeva.
Logopedi kažu da je prvi pristup ovoj djeci testiranje, pa određene vježbe.

– Obično ta djeca imaju problem i u orijentaciji, ne mogu da odrede koji je danas dan, lijevu i desnu stranu. Pristupa se poslije terapiji pravilnog čitanja, pisanja, roditelji i učitelji budu obaviješteni o tome, svi moraju timski da rade – kaže logoped Nataša Berezovski, koja pretpostavlja da ima mnogo djece kod koje ovaj poremećaj još nije ustanovljen.

Roditelja jednog dječaka koji ima disleksiju zatekli smo poslije terapije.

– Moje dijete je prošlo dosta terapije, prevazišao je problem, tako da dolazimo da to bude do kraja gotovo. Učitelji treba da shvate da sva djeca ne mogu jednako dobro pisati i čitati, misle da je to problem. To se baš desilo mom djetetu – kaže majka dječaka sa disleksijom koja nije htjela da joj objavimo ime.

Roditelji

Poremećajima dječijeg pisanja i čitanja bavi se i Ranko Rajović, predsjednik MENSA svjetskog odbora za djecu.

– Sve više naše djece ima problema u učenju, kao što su disleksija, disgrafija i diskalkulija. Glavni krivci za to su roditelji, a i moderne tehnologije utiču na djecu u njihovom razvojnom periodu. Zato roditelji moraju prepoznati taj poremećaj kod djece u razvojnom periodu i podsticati ih da se sve više pokreću i razvijaju. U školi dalje nastupaju učitelji – smatra Rajović.

Glas Srpske - Radmila Đević