Održana sjednica PSD „Stolac“ [FOTO]

12.02.2013.

Planinari Stolac - Višegrad

VIŠEGRAD – Članovi planinarsko-sportskog društva „Stolac“ iz Višegrada održali su u nedelju redovnu godišnju sjednicu u planinarskom domu u Gostilji na kojoj su izabrali članove Radnog predjedništva kao i nove organe unutar društva.

Na dnevnom redu usvojeni su izvještaji o materijalno-finansijskom poslovanju, o radu društva u 2012. godini, kao i program rada za 2013. godinu.

Za članove Radnog predsjedništva izabrani su Branislav Topalović, Žarko Krsmanović i Miroslav Krsmanović.

Nakon što je jednoglasno usvojena tačka dnevnog reda koja se tiče osnivanja novog organa unutar drušva, izabrani su i njegovi članovi. Novi članovi predsjedništva PSD “Stolac” su Miroslav Šušnjar, Janko Samouković, Sandra Šušnjar, Igor Mučibabić, Miloš Mašić, Milan Komad i Miroslav Krsmanović.

Za nove članove nadzornog odbora izabrani su Brane Topalović, Dragan Kostić i Vojislav Ičagić.

Članovi PSD “Stolac” iskoristili su lijepo vrijeme krenuvši put Planinarskog doma u Gostilji gdje su pored održane sjednice iskoristili priliku za ugodno druženje.

[royalslider id=”63”]