ŠG „Sjemeć“ – dižu šume i grade puteve

31.05.2013.

Putevi ŠG Sjemeć

ROGATICA – U investicije tokom ove godine ŠG „Sjemeć“ planiralo je da utroši preko milion i 990.000 maraka. U obnovu šuma, biološke investicije, treba da se uloži preko 350.000, izgradnju šumskih kamionskih puteva 680.000, rekonstrukciju i modernizaciju kamionskih puteva 506.000 i nabavku osnovnih sredstava 550.000 maraka.

– U dijelu bioloških investicija od planiranih 48 već je pošumljeno 35 hektara i zasađeno preko 50.000 sadnica omorike i crnog bora sa obloženim korijenovim sistemom. Ovih dana u toku su radovi na ostalim šumsko-uzgojnim zahvatima. Umjesto ranije sezonskih radnika, u cilju racionalizacije i štednje, sada te poslove obavljaju radnici iz direkcije Gazdinstva i ostala režija. Oni rade na njezi prirodnog podmlatka u visokim šumama na 206 hektara. Riječ je o uklanjanju svih vrsta korova, šikara i drugih nepoželjnih vrsta biljaka, posebno povijuša kao što je ostriga, pavita, bršljen i slične biljke, ali i bolesnih, oštećenih i prirodno zakržljalih šumskih jedinki, reče tahnički direktor Gazdinstva Marko Tomović.

Na akcijama, dodao je on, svakog dana radi od 70 do 80 radnika. U direkciji ostaje samo dežurni radnik i jedna čistačica. Sve ostalo je u šumama Devetaka, gdje treba da se očisti 84, Sjemeća sa 86 ili Gnile sa 36 hektara. U planu je da se na ovakav način obavi i njega starih kultura na 63 hektara.

Putevi ŠG Sjemeć

Uporedo sa biološkim realizuju se i ostale investicije. To posebno važi za izgradnju šumskih kamionskih puteva. Već je urađen put Dobre vode – Mljekara u dužini od jednog kilometra. U toku su završni radovi i na dionici Bokšanica – Šiljak čija dužina je 1,5 kilometara. Širina kolovozne trake je 3 metra uz po pola metra bankina sa obje strane sa pet propusta presjeka 500 milimetara.

– Na putu kroz šume Bokšanice radi se već desetak radnih dana uz angažovanje vlastite građevinske operative od 7 do 17 časova. Dnevno se na ranije pripremljenu trasu sa pozajmišta Podljutača izvuče najmanje 60 kubnih metara kamena i drugog posipnog materijala, reče poslovođa građevinaraca Zoran-Beli Nedić.

Uporedo sa ovim obavljaju se pripreme i za skori početak radova na izgradnji ostalih kamionskih puteva. Radi se o putu Gradina – Grijakovina, Zagorice – Drenova, Borovsko – Bijele vode i Stari Brod – Tatinica u ukupnoj dužini od 7,6 kilometara. U pripremi su i tenderi za modernizaciju i asfaltiranje puteva Meraja – Brdo – Kujundžijevići, Borike – Mandra, Lijeska – Pelja, Ciglana – Groblje u Kovanju, Slatina – Lepenica i Gučevo – Rešetnik u ukupnoj dužini 4,3 kilometra, rekoše u „Sjemeću“.