Date koncesije za MHE na Rakitnici

10.07.2013.

MHE na Rakitnici

ROGATICA – Vlada RS donijela je rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje mini-hidroelektrana “Ušće” i “Podgaj” na rijeci Rakitnici preduzeću “Pionir enerdži RS” iz Višegrada.

Iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS saopšteno je da je Komisija za koncesije RS konstatovala da je po javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE “Ušće” i MHE “Podgaj” na rijeci Rakitnici, u opštini Rogatica, pristigla samo jedna ponuda i to ponuđača “Pionir enerdži RS”, te da je ponuđač dostavio kompletnu dokumentaciju koja je bila uslov učešća na raspisanom javnom pozivu.

– Za izgradnju i korištenje MHE “Ušće” i MHE “Podgaj” na rijeci Rakitnici procijenjena vrijednost investicije će iznositi 2,6 miliona KM, po svakoj mini-hidroelektrani – navodi se u saopštenju i dodaje da se koncesija daje na period od 30 godina.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ovlašćeno je da sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji, kojim će se bliže urediti koncesioni odnos, te je obavezno da zaključeni ugovor o koncesiji dostavi Komisiji za koncesije, radi provjere rada koncesionara “Pionir enerdži RS”.

Vlada RS je na sjednici prihvatila i informaciju o realizaciji Strategije zapošljavanja RS od 2011. do 2015. godine za period 2011-2012. godine.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS čiji cilj je stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i ukidanje poslovnih i administrativnih barijera.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti čiji je cilj da sprovede reformu registracije preduzeća, a podrazumijeva smanjenje broja potrebnih procedura, vremena i troškova u postupku registracije preduzetnika.

Pored izmjena u vezi sa reformom registracije, predloženim zakonskim rješenjem otklanjaju se uočeni nedostaci u sprovođenju važećeg zakonskog rješenja.

Trgovina i turizam

Vlada RS je razmatrala i usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

Glas Srpske - Marina Čigoja