U Foči sve više korisnika dodatka za njegu i pomoć drugog lica

15.07.2013.

Pomoć starim licima

FOČA – Teška ekonomska situacija i velika nezaposlenost iz godine u godinu povećavaju broj korisnika socijalne pomoći, kako u Republici Srpskoj tako i u Foči. U odnosu na prošlu godinu broj korisnika novčane pomoći nije povećan, ali on opet nije zanemarljiv u odnosu na broj stanovnika u našoj opštini, istakli su u Centru za socijalni rad u Foči.

Na evidenciji Centra, što se tiče novčane pomoći, nalazi se 73 korisnika. Iznos pomoći se kreće u rasponu od 122,70 KM za jednog člana domaćinstva do 245,40 KM za pet i više članova. Što se tiče broja korisnika u odnosu na prethodnu godinu on se neznatno umanjio jer su pretežno pokrivena socijalno-ugrožena domaćinstva. Novčana pomoć se priznaje licima koja su socijalno ugrožena, koja nemaju mogućnosti da se samostalno izdržavaju, koja nemaju srodnika koji su u mogućnosti da ih izdržavaju te lica koja nemaju imovinu iz koje će se izdržavati.

Mnogo gore stanje je sa zdravljem stanovništva jer Centar iz dana u dan ima sve više zahtjeva za odobravanje novčanog dodatka za pomoć i njegu drugog lica. U ovoj godini 40 lica je više u odnosu na prethodnu godinu, koji su nesposobni za samostalan život, ali je olakšavajuća okolnost što se dodaci isplaćuju redovno, naglasili su u Centru, čak i prije uplate resornog Ministarstva za ove namjene. Na evidenciji Centra nalazi se 419 korisnika dodatka za pomoć i njegu drugog lica, podjeljenih u dvije grupe: 349 lica koja su djemično nesposobna za samostalan život i 70 lica potpuno nesposobnih za samostalan život. Novčano davanje za korsnike je 81,80 KM, odnosno, 163,60 KM za potupno nesposobna lica za samostalan život. Broj novih zahtjeva za ovaj dodatak je u stalnom porastu i ima ih jako mnogo – istakli su u Centru za socijalni rad u Foči. Takođe mnogo je zahtjeva za jednokratnu pomoć, za koju se obraćaju nezaposlena lica i koja na ovaj način pokušavaju da premoste trenuti nedostatak finansija.

Na evidenciji Centra za socijalni rad Foča ima 26 lica koja su smještena u domove i zavode širom Srpske. To su pretežno odrasla lica, ali ima i djece bez roditeljskog staranja, koja su zbrinuta u „Dječije SOS selo“ u Sarajevu i Dom „Rada Vranješević“ u Banja Luci.