Završena rekonstrukcija osnovnih škola

20.09.2013.

Osnovna škola u Rudom

RUDO – U planiranom roku završeni su radovi na rekonstrukciji objekata Osnovne škole „Mokronozi“ i Osnovne škole „Uvac“.

Prema riječima direktora preduzeća “Usluga” Rudo, koje je bilo izvođač radova, i izvještaju nadzornog organa radovi su izvedeni prema priloženoj dokumentaciji, u planiranom roku i u okviru planiranih sredstava.

Načelnik opštine formirao je komisiju sa zadatkom da izvrši ocjenu kvaliteta i prijem radova. Prema zapisniku ove komisije radovi su završeni prema ugovoru, zadovoljavajući propisani kvalitet i količinu izvedenih radova.