Odluka o upotrebi simbola opštine

28.02.2014.

Opština Rogatica

ROGATICA – Skupština opštine Rogatica donijela je danas odluku o izmjenama i dopunama Statuta ove lokalne zajednice o upotrebi simbola opštine – grba, kada se službeno ističe na zgradi opštine, u službenim prostorijama, u najsvečanijim prilikama.

Odbornici su donijeli odluku o osnivanju tročlanog Odbora za žalbe, koji odlučuje o žalbama službenika, tehničkih i pomoćnih radnika u drugom stepenu na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima.

Novčana naknada predsjedniku ovoga odbora iznosi 80, a članovima po 30 KM.

Lokalni parlament donio je odluku o pokretanju inicijative i prikupljanju prijedloga građana za određivanje i proglašenje praznika ove opštine, a imenovana je petočlana Komisija koja će poslije objavljivanja javnog poziva izvršiti procjenu prispjelih prijedloga.

Skupština opštine prihvatila je informaciju o stanju upravnog rješavanja predmeta u administrativnoj službi opštine za prošlu godinu gdje je bilo na rješavanju 2.261 prvostepenih upravnih predmeta od čega je za 1.028 postupak pokrenut po zahtjevu stranke, a kod 1.233 predmeta postupak je pokrenut po službenoj dužnosti.