ŠG „Sjemeć“ – s optimizom u novo ljeto

08.03.2014.

Izvlačenje šume

ROGATICA – Nakon što su poslovnu 2013. uspješno okonači sa ukupnim prihodom od sedam miliona i 864.000 maraka i dobiti od 85.000, u jednom od najuspješnijih kolektiva u porodici JP „Šume Republike Srpske“, Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ u Rogatici, koje nakon kupovine štrapera „Stare Gore“, zapošljava 236 radnika, i u ovu godinu ušla je sa velikim optimizmom.

Planirana proizvodnja ostala je na prošlogodišnjih 73.915 kubnih metara drvnih sortimenata. U tome četinari učestvuju sa preko 71 posto. Ostalo su lišćari u čemu dominira ogrijevno drvo.

– Ono što posebno ohrabruje su invasticije. Planirane su u ukupnom iznosu od preko 1,9 miliona maraka. Iz ovih sredstava najviše će se utrošiti u obnovu šuma kroz pošumljavanje 48 hektara goleti. Popuniće se 30 hektara starih kultura, njega kultura treba da se obavi na 267 hektara i ostale radova u šumama na 70 hektara, reče tehnički direktor Gazdinstva Marko Tomović.

I ove godine, dodao je Tomović, uz završetak započetog puta Stari Brod – Tatinica u dužini od 3,1 kilometara, gradiće se novi i modernizovati postojeći šumski putevi. Izgradnja novih puteva ima za cilj otvaranje šuma za bržu i lakšu eksploataciju pa će se radi toga graditi put Karamanov grob – Kute, Đurići – Orlova stijena, Avion – Dolovi, Sjedaljka – Odvojak, Kamenolom – Odjel 59, Banovine – Rakitova lokva, Trudno polje – Crni vrh i Džide – Mednik u ukupnoj dužini od osam kilometara uz ulaganje od 594.000 maraka.

Rekonstrukcija i modernizacija postojećih puteva predviđa asfaltiranje 6,6 kilometara. Između ostalih tu je 1,3 kilometra puta Tatomirov most – Šljivića kuće, 0,9 kilometara Lijeska – Pedlja, te putvi Okruglo – Lubarda kuće u Tmornom dolu i Kadarev do – Begzadići sa ulaganjem od 787.000 maraka.

Nije zapostavljena ni nabavka osnovnih sredstava iz djelatnosti Gazdinstva. Kupiće se 10 motornih pila, jedan polovni minibus za prevoz radnika, dva terenska vozila „Lada Niva“ i nešto druge opreme, uz ukupnu investiciju od 170.000 mraka.

– Izvor sredstava je takođe poznat. U prvom redu je amortizacija, zatim dobiti iz ranijih godina, naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i za unapređenje opštekorisne funkcije šuma, reče Vlastimir Lelek, rukovodilac računovodstveno-finansijske službe Gazdinsta.