I opština Novo Goražde u USAID-ovom projektu PRO-Budućnost

02.04.2014.

Novo Goražde USAID

PARTNERSKE AKTIVNOSTI SA OPŠTINOM GORAŽDE

NOVO GORAŽDE – U prisustvu predstavnika USAID-a, 31. marta u Istočnom Sarajevu, u sklopu projekta “PRO-Budućnost”, održana je ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji između 32 grada, odnosno opštine iz BiH, među kojima je i Novo Goražde.

U ime opštine Novo Goražde Memorandum je potpisao načelnik opštine Dalibor Nešković.

Zahvaljujući podršci USAID-a u opštinama u BiH, koje su od rata podijeljene po entitetskoj liniji, u naredne četiri godine će biti implementiran projekat PRO-Budućnost, koji podrazumijeva povjerenje, razumijevanje i odgovornost za budućnost, u cilju izgradnje povjerenja i pomirenja među ljudima svih nacija.

„Niko ovdje nije naivan i svi veoma dobro znamo istoriju i kako je ona uticala na ekonomska i politička pitanja. Međutim, vrijeme je da se okrenemo zajedničkom radu i boljoj budućnosti“ naglasio je David Barth, direktor USAID-a u BiH, te dodao da će se projekat fokusirati na bolju budućnost građana u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu.

Projekat će implementirati CRS (Catholic Relief Services) u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, te u saradnji sa “Viva žene” iz Tuzle, Inicijativom mladih za ljudska prava, Fondacijom za kreativni razvoj, Međureligijskim vijećem, Mediacentrom, Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH, Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo i Caritasom Biskupije Banja Luka.

„U pojedinim opštinama, čak će i ekonomski napredak zavisiti o tome koliko će i projekat PRO-Budućnost napredovati. Svjesni smo da će pomirenje biti zahtijevan i dug proces, ali imamo povjerenja u to da možemo računati na sve aktere u zajednicama i slušaćemo njihov glas. To su sve organizacije koje će raditi kroz ovaj projekat, sa različitim grupama u opštinama, odnosno razgovarati o zajedničkim problemima“, rekao je predstavnik CRS-a za BiH Marc D'Silva.

CRS je sa partnerima u okviru javnog poziva, na koji je pristiglo 86 prijava, odabrao 16 “parova” opština i gradova.

Opština Novo Goražde će kroz ovaj projekat intenzivno sarađivati sa Opšinom Goražde. Radi bolje koordinacije i kvalitetne implementacije projekta, dvije susjedne opštine iz dva entiteta će formirati Radnu grupu koja će biti operativno tijelo za koordinaciju svih projektnih aktivnosti i donošenje odluka.

Najfrekventnije i redovne aktivnosti u okviru projekta PRO-Budućnost provodiće se u svakoj zajednici koja želi raditi na promjeni stavova i ponašanja svojih građana, što će obuhvatati i javna govorenja, okrugle stolove i kulturne događaje. Mladi, žrtve rata, žene, manjine i civilno društvo imaće priliku solidarno raditi kroz zajedničke akcije, uz pomoć malih grantova, koji će se dodjeljivati kroz ovaj projekat.

„Imaćemo brojne projektne aktivnosti, kao što su grant šema u iznosu od 900.000 dolara, Omladinska obuka i aktivnosti u opštinam, škole i kampovi mira i zagovaračke akcije, takmičenja, Mirovni događaj u junu 2014, te kulturne aktivnosti“, rekao je Goran Bubalo, direktor projekta PRO-Budućnost, dodavši da će u projektu biti angažovano više od 100.000 građana BiH.

Četvorogodišnji projekat će biti završen Platformom za izgradnju mira i mapom puta izrađenom pod uticajem građana.