ŠG „Sjemeć“ – zasađeno 143.000 sadnica

12.04.2014.

Pošumljavanje u ŠG  Sjemeć

ROGATICA – Planom bioloških investicija za ovu godinu u ŠG „Sjemeć“ planirano je da se pošumi 48 hektera goleti i da se izvrši popuna starih kultura na 30 hektara.

Iskoristivši lijepo vrijeme ovogodišnjeg ranog proljeća planirano najvećim dijelom već je izvršeno. Pošumljeno je 30 hektara goleti i u potpunosti izvršen plan popune starih kultura sa ukupno 143.000 mladih sadnica smrče i javora sa obloženim korijenovim sistemom.

– Radilo se 13 radnih dana vlastitom radnom snagom iz radnih jedinica uključujući i sve činovnike iz uprave Gazdinstva. Na akcije je išlo u prosjeku od 130 do 140 radnika. Sađene su nove površine i vršeno popunjavanje starih kultura u Vidovoj Gori, Smrekinom dolu, Medniku, Grijakovini, Šatorovićima, na Čadorima i Ptičijaku u rejonu Gnile i nekim drugim manjim lokacijama.Zbog nedostatka sadnica ostalo je da se još pošumi 15 hektara goleti sa 35.000 sadnica bukve i taj posao će ćemo uraditi naredne jeseni, odnosno kad Centar za sjemensku i rasadničku proizvodnju iz Doboja bude u prilici da nam isporuči sadnice ove vrste drveta, reče tehnički direktor „Sjemeća“ Marko Tomović.

– Za izvršenje bioloških i ostalih investricija obezbijeđeno je 2,1 milion maraka najviše od dobiti iz predhodnih godina, amortizacije i naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta rekao je rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova u gazdinstvu Vlastimir Lelek.