Godišnja skupština Lovačkog udruženja „Varda“

13.05.2014.

Skupština Lovačkog udruženja Varda Rudo

RUDO – Prije radnog dijela redovne skupštine, minutom ćutanja, odana je počast umrlim lovcima u proteklom periodu.

Po riječima Ilije Arsića, predsjednika skupštine Lovačkog udruženja „Varda“ Rudo, koje broji 352 člana, cilj udruženja i dalje je unapređenje lovišta, izgradnja lovačkih kuća, lovačkog doma u Budimliji, podizanje i izradnja visokih i niskih čeka za lov, uređenje korita za iznošenje soli za divljač i sl.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa Policijskom stanicom Rudo, Šumskim gazdinstvom „Panos“ Višegrad i postavljanjem video kamera u lovištima, krivolov je sveden na minimum. Za naredni period planirano je ustanovljavanje lovnih revira, koji su podijeljeni u 14 oblasti. Donijeta je i odluka o ustanovljavanju kalendara lova u lovnoj 2014. i 2015. godini. Takođe je dogovoreno da se nastavi tradicionalno zborovanje na Ravancima, sa željom da ovo druženje ubuduće dobije i šire dimenzije odnosno postane tradicionalno i na nivou regije.

Opština Rudo