SO-e Rogatica – privreda prepolovila gubitke

28.05.2014.

SO Rogatica

ROGATICA – Odbornici SO-e Rogatica razmatrali su danas, 28. maja, više aktuelnih pitanja za ovu lokalnu zajednicu. Ipak, najviše raduje činjenica da je prema informaciji o poslovanju privrede na području opštine u protekloj godini ukupan prihod 71 privrednih subjekta, pet više nego godinu ranije, ostvaren u visini od 81,5 miliona maraka i veći je za 3,7 posto od ostvarenje u predhodnoj 2012. godini.

– Dobitak je ostvaren u visini od 1,7 miliona ili za 26 posto više nego predhodne godine. Smanjenje rashoda je za 2,36, a ono što je posebno ohrabrilo je smanjenje gubitaka za preko 51,5 i iznose 4,1 milion maraka. Rast prosječnih bruto zarada je 4,48 više nego u 2012. dok je broj radnika, na bazi časova rada, u privredi smanjen je za 2,6 posto i iznosi 1152. Smanjenje za 2,52 posto bilježi i izvoz, dok je rast obaveza porastao za skoro 8 procenata, reče na sjednici načelnik za privredu i društvene djelatnosti u opštini Darko Novaković.

Najveći prihod ostvaren je u industriji, a slijede ga trgovina i šumarstvo. Od industrijskih djelatnosti najuspješnija je drvna i prehrambena industrija. Grafičke industrije, po kojoj se Rogatica nekad ponosila, prema prezentiranoj informaciji, više nema.

Zanimljiva je i struktura privrednih preduzeća u opštini. Mikro preduzeća, a to će reći onih do 9 zaposlenih radnika je 52. Malih preduzeća, koja zapošljavaju od 10 do 49 radnika, u opštini ima 13, srednjih, sa zaposlenim od 50 do 249, ima 7, dok velikih, odnosno onih od 250 i više radnika, nema ni jedno.

U mikro preduzećima zaposleno je 146 radnika, u malim 333 i srednjim 673.

SO Rogatica

Što se tiče obaveza, najveće su kod DOO „Termag“ – 19,2 miliona, u „Drvoliku“ 10,8, „Hidroinvestu“ 4,8, „Vizionu“ 4,4, TPR-u u stečaju 4,1 , ŠG „Sjemeć“ 4,1 i tako redom 16 subjekata d „fenjeraša“ doo „Pelet“ sa 873.333 i „MIB-komerc“ sa 607.000 maraka.

Na današnjoj sjednici odbornici su razmatrali i informaciju o izvršenju budžeta opštine za period januar–mart tekuće godine.

Prema podacima koje je iznijela Tanja Motika, v.d. načalnika za finansije, budžetska sredstva ostvarena su u visini od milion i 123.019 maraka. To je svega 18,20 posto od plana za ovu, ali i za 8 posto više u odnosu na prihode u istom periodu prošle godine.

U prihodima budžeta porezi su zastupljeni sa više od 71 posto. Neporeski prihodi iznose nešto više od 23 posto i oni su osnovni razlog neizvršenja planom predviđenih prihoda. Ostvareni su sa svega 13,63 posto i za 2,32 posto su manji u odnosu na izvršenje u istom periodu predhodne godine.

Ostvareni izdaci nisu pratili prihode. Dostigli su iznos od milion i 410.776 maraka, pa je zabilježen deficit od 287.757 maraka.

Najviše akumuliranih sredstava utrošeno je za lična primanja – 39,55 posto. Za materijal i usluge potrošeno je 22,48 posto, grantove 11,57, socijalne pomoći 11,54, nabavku stalnih sredstava 11 posto i tako redom.

Na ovoj sjednici načelnik opštine Tomislav Puhalac odbornike je upoznao sa dosadašnjom akcijom na pružanju pomoći poplavljenim u Semberiji i Posavini. Odavde je, rekao je on, posredstvom Crvenog krsta u opštini već otišlo tri kamiona i jedan kombi hrane i opreme u Bijeljinu, jedan kamion hrane u Bratunac i jedan kombi u Šekoviće. U Bijeljinu su otišla i dva šlepera i jedan kamion sijena za ishranu stoke i u pripremi je još jedan kamion sa hranom. Sutra, 29. maja, će odavde put Bijeljine poći još jedan kamion sa stočnom hranom i univerzalna mašina „Avant“ prduzeća „Komrad“ za čišćenje ulica i trotoara.

– Uz to džip Vatrogasne jedinice sa posadom 7 dana boravio je u Bijeljini, a cisterna sa vatrogascima trenutno je u Doboju gdje radi nadovoženju vode i ispiranju ulica i tamo će ostati sve dok bude potrebno, rekao je na kraju načelnik Puhalac.

U znak solidarnosti sa poplavljenim, na ovoj sjednici svih 19 odbornika odrekli su se 10 posto od svog mjesečnog dodatka koji iznosi 500 maraka.

Tekst i foto Sreten Mitrović