Uz malo dobre volje da svima bude bolje

07.05.2014.

Tračak nade Foča

FOČA – Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Tračak nade” iz Foče, koje vodi brigu o 50 korisnika sa različitim fizičkim i psihičkim poteškoćama, realizuje projekat “Zagovoranje izrade strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom od 2014. do 2019. godine”.

Predsjednik Udruženja Jelena Vilotić ističe da je osnovni cilj projekta da nadležne lokalne institucije prepoznaju potrebe i probleme ove populacije, te da ponude rješenja, kako bi lica sa invaliditetom postala ravnopravni članovi društva.

Ona navodi da pri ovom udruženju trenutno postoji mini dnevni boravak za njihove korisnike, na volonterskoj osnovi, ali da Foči nedostaje centar za dnevno zbrinjavanje, koji bi djelovao kao opštinska institucija pri Centru za socijalni rad.

“Potrebno je otvaranje dnevnog centra u kom bi djeca imala svakodnevni duži boravak i gdje bi bilo zaposleno bar jedno stručno lice”, kaže Vilotićeva.

Korisnik ovog udruženja Bojana Vladičić navodi da je druženje djece i omladine u dnevnom centru i rad sa stručnim licima najbolji način njihove socijalizacije.

“Bitno je staviti akcenat na način komunikacije sa osobama sa invaliditetom, da približimo ljude sebi, da osnažujemo sami sebe, ali i društvenu zajednicu”, kaže Bojana i dodaje da se trudi da pozitivan životni stav prenese i na druge štićenike i njihove roditelje.

Udruženje “Tračak nade” je nastavna baza Medicinskog fakulteta, pa studenti defektologije tri puta sedmično, u okviru redovnih vježbi, u prostorijama Udruženja organizuju radionice.

Osim toga, “Tračak nade” ima i 46 volontera, studenata Bogoslovskog i Medicinskog fakulteta i srednjoškolaca, koji svoje slobodne vrijeme provode sa ovom djecom, uz slogan “Uz malo dobre volje, da svima bude bolje”.

Apsolvent na Medicinskom fakultetu u Foči, na Odsjeku defektologija, volonter “Tračka nade” Mladen Perišić ističe da je potrebno riješiti problem arhitektonskih barijera koje otežavaju kretanje osoba sa invaliditetom, ali i prevazići psihološke barijere, tačnije predrasude koje društvo ima prema ovoj kategoriji stanovnika.

“Moramo se upoznati sa njihovim potrebama, da su i oni društvena bića, koja imaju jednake potrebe kao i svi mi, te da je samo razlika u zadovoljavanju tih potreba. Oni prolaze kroz iste razvojne faze i ne bi trebalo da budu odbačeni od svojih vršnjaka i društva uopšte”, kaže Perišić.

Projektne aktivnosti počele su u decembru prošle i trajaće do kraja jula.

Predviđeno je više seminara za radnike zdravstvenih ustanova, škola, policije i lokalne uprave, na kojima defektolozi govore o načinima socijalizacije osoba sa invaliditetom.

U Udruženju, koje okuplja 40 korisnika iz Foče i 10 iz Čajniča, nadaju se da će nadležne institucije uraditi sveobuhvatnu strategiju, nakon čega bi se pri opštini formirala komisije za osobe sa invaliditetom, koja bi provodila mjere i aktivnosti predviđene strategijom.

Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva, a finansira ga Ambasada Švedske u BiH.