Sa radilišta na regulaciji Rakitnice u Rogatici

23.09.2015.

Novo korito Rakitnice

RIJEKA U NOVOM KORITU

ROGATICA – Prošlog ponedeljka, na Malu Gospojinu, navršila su se dva mjeseca, odnosno 60 radnih dana, odkada u Rogatici traje realizacija projekta regulacije rijeke Rakitnica od izvorišta „Ziličina“ do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 4520 metara sa predračunskom vrijednosti od 2,8 miliona maraka.

Radi se o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji opštine. Investitor je JU „Vode Srpske“, a sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske preko Evropske investicione banke kroz projekat „Upravljanje rizikom od poplava i izradu mjera zaštite od poplava u opštinama Rogatica, Pale i Novi Grad“.

Na međunarodnom tenderu radove su dobili „Prijedorputevi“, koji su se obavezali da će ih završiti u roku od 244 radna dana.

Novo korito Rakitnice 2

Kao podizvođač angažovano je DOO „Keso promet“ iz Zvornika koje je u posao ušlo 14. jula.

Šef radilišta „Keso prometa“ Momčilo Ristić reče da se radi o dva projekta. Prvim je predviđena regulacija toka Rakitnice od mosta u Plješevici do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 2127 metara, a drugim uređenje korita Rakitnice u cilju zaštite izvorišta „Ziličina“ i transportnog cjevovoda pitke vode kojom se napaja najveći dio stanovništa Rogatice i prigradskih naselja uzvodno od mosta u Plješevici u dužini od 2392 metra, a radi lakšeg snalaženja mi ih dijelimo na ispod i iznad mosta.

– Na regulaciji Rakitnice iznad mosta, dodaje Ristić, do sada smo uradili proširenje sa oblikovanjem korita kamenom na dužini od 500 metara i prosječena nova trasa za još 300 metara.

Novo korito Rakitnice 3

Što se tiče donjeg dijela tu se otišli znatno više. Urađeno je oko 1500 metara podužnih betonskih greda sa pet poprečnih stabilizacionig pragova i rijeka teče novim koritom u dužini od preko 500 metara po projektu i potrebnoj visini, širini i dubini. Uz to obrađeno je oko 600 metara kosina na koje će biti „nalijepljene“ šestougaone prizme (kockice) do visine od 2 metra i prosječeno još preko hiljadu metara nove trase. A prosjeći 100 metara nove trase znači iskopati brdo zemlje koja će u finišu poslužiti za zatrpavanje starog korita na 40 posto iznad i više od 80 posto ispod mosta u Plješevici.

– Vremenske prilike idu nam na ruku i da nije sitnih začkoljica oko imovinsko-pravnih odnosa mi bi dinamikom bili dobro iznad projektom utvrđene, naglašava Ristić.

Inače, dodaje još on, dinamiku radova prati potrebna mehanizacija i broj radnika. Trenutno ih je na radilištu 22 među kojima je i pet angažovanih iz reda nezaposlenih sa područja opštine Rogatica.