Pošumljavanje goleti na području Višegrada i Rudog

22.10.2015.
Pošumljavanje u ŠG Sjemeć

Foto ulustracija

VIŠEGRAD – Šumsko gazdinstvo „Panos“ iz Višegrada ovih dana vrši pošumljavanje goleti na površini oko 30 hektara.

Prema riječima rukovodioca radne jedinice za uzgoj i zaštitu šuma Novice Vidakovića, ukupno je za jesenji dio pošumljavanja obezbijeđeno 101.250 sadnica, od čega je 20.000 smrče i 81.250 crnog bora.

Trenutni radovi se izvode na prodručju Sjemeća, Vardišta prema Panjku gdje je bilo požarište, zatim u Bjeluši, na Vardi i Štrpcima na ruđanskoj opštini.

„Vlastitom radnom snagom u proširenoj reprodukciji šuma izvršićemo radove na popunjavanju već podignutih kultura na površini od 4 hektara sa 11 i po hiljada sadnica crnog bora“, potvrdio je Vidaković, dodajući da je u proljetnjoj sadnji pošumljeno 10 hektara površine sa oko 30.000 sadnica crnog bora.

Najveći dio radova u proširenoj reprodukciji realizovan je kroz projekat Svjetske banke uz angažovanje povremene radne snage, pri čemu se vodilo računa o socijalnom aspektu. „Angažovani su radnici bez zaposlenja, te lica iz višečlanih porodica i boračkih kategorija“, pojasnio je Vidaković.