Voćari u Rogatici dobili sušaru

11.11.2015.

Susara za voce u Rogatici

ROGATICA – Posredstvom Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske i opštine Rogatica sa Italijanskom asocijacijom za razvoj poljoprivrede IFAD po projektu smanjenja siromaštva u ruralnim krajevima, danas su predstavnici Udruženja voćara u Rogatici dobili sušaru za voće, čija vrijednost je 20.000 maraka u čemu je učešće lokalne zajednice 20 posto.

– Udruženje voćara u Rogatici broji nešto više od 100 registrovanih članova i cilj je podsticaj malih proizvođača, kakvih je u ovoj opštini najveći broj, na sušenje i preradu kao isplativijeg dijela bavljenja uzgojem voća, reče predsjednik Udruženja Slobodan Obrenović.

Sušara, kapaciteta 500 kilograma voća u 24 sata, posljednja je riječ tehnike u ovoj oblasti i radiće na čvrsto gorivo. Koristiće je članovi Udruženja i ostali voćari uz uslove koje će posebnim aktom utvrditi Upravni odbor Udruženja u saradnji sa nedležnim odjeljenjem u Administrativnoj službi opštine sa ciljem da se poveća procenat korištenja voća iz postojećih i novopodignutih voćnjaka za koje je samo ove godine uz podršku Japanske razvojne agencije „Džajka“ obezbijeđeno preko 13.000 sadnica jabuka, šljiva i drugog voća.