Narodna biblioteka u Rogatici – Otvorena izložba Zavičajne zbirke

13.07.2016.

Zavicajna zbirka (1)

ROGATICA – U nedostatku zavičajnog muzeja, a da bi se koliko-toliko sačuvao bogat fond starina kojim još uvijek raspolaže ovaj kraj, pri Narodnoj biblioteci u Rogatici od 2003. godine kao posebna cjelina djeluje Zavičajna zbirka u kojoj posebno mjesto pripada starim i novim knjigama, ali i svemu ostalom što govori o prošlosti i sadašnjosti ove opštine.

Zavicajna zbirka (2)

– Što se tiče knjiga osnovni kriterij da uđu u Zbirku, reče direkktorka Biblioteke Anđelka Đerić, je mjesto rođenja autora, da knjiga ili publikacija govori o Rogatici i ovom kraju i da su štampane u Rogatici povezujući proščpst i sadašnjost i da imaju naučnu, istorijsku, dokumentarnu i umjetničku vrijednost.

Zavicajna zbirka (3)

Takve književne građe do sada je prikupljeno, sređeno i obrađeno 252 naslova. Među njima je 93 publikacije izdate prije početka Drugog svjetskog rata i 20 knjiga Božidara Stanara, koji je, iako je rođen u Čajniču, najveći dio života proveo i sada je stalno nastanjen u Rogatici.

Pored toga u Zbirci je i 94 fotografije Rogatice između dva svjetska rata, 15 umjetničkih slika sa Omladinske kolonije koja je održana 2006.godine, 23 stara, umikatna, predmeta materijalne kulture sakupljena širom opštine i 2841 novinski članak o Rogatici i Rogatičanima koje je do izbijanja posljednjeg rata u raznim listovima i časopisima objavio rogatički novinar Sreten Mitrović.

Zavicajna zbirka (4)

Sve ovo Rogatičani i gosti koji dođu na 53. međuopštinske omladinske sportske igre (MOSI), koje će se održati u Rogatici od danas, 13. do zaključno sa nedeljom, 17. jula, mogu pogledati na izložbi koja je kao jedna od manifestacija uz MOSI, otvorena u Narodnoj biblioteci i koja će trajati do 20. jula.