SO-e Rogatica – Rebalans sedam, budžet šest miliona

29.12.2016.

so-rogatica-1

ROGATICA – Odbornici SO-e Rogatica na sjednici koja je danas, 29- decembra, održana razmatrali su i usvojili dva strateška finansijska dokumenta. Riječ je o drugom rebalansu budžeta opštine za tekuću i budžeta za narednu 2017. godinu.

Prema drugom rebalansu budžetska sredstva opštine u ovoj godini iznosi 7 miliona i 75.000 maraka i veći je za 8,8 posto u odnosu na prvi rebalans budžeta koji je usvojen 16. septembra.

Razlog za drugi rebalans, rečeno je na sjednici, je u tome što je izvršen veći broj realokacija budžetskih izdataka sa jedne pozicije na drugu i radi povećanih izdataka za 53. međuopštinske omladinske sportske igre koje su održane polovinom jula čiji domaćin je bila Rogatica.

Za razliku od rebalansa za ovu, budžet za iduću godinu iznosiće 6 miliona i 70.000 maraka i manji je za 6,6 posto u odnosu na plan izvršenja za 2016. godinu.

I u budžetu za narednu godinu osnovni izvor prihoda ostaju porezi koji u procentu iznose 61,2 posto, neporeski prihodi 30,1 i ostali prihodi 8,6 posto.

Iz ovako formiranih prihoda u tekuće rashode izdvojiće se 4,9 miliona, u nefinansijsku imovinu ili ti kapitalne investicije 797.000, finansijsku imovinu 85.000, otplatu dugova 162.000 i ostale izdatke i budžetsku rezervu 115.000 maraka.

so-rogatica-2

Ono što je u budžetu novo jeste povećanje stimulativnih sredstava za natalitet sa ranijih 300 na 500 maraka po svakom novorođenom djetetu, a prvi put je uvoden potsticaj proizvođačima mlijeka i povećana stavka za stipendiranje đaka i studenata sa prošlogodišnjih 90.000 na 117.000 maraka.

Na ovoj sjednici doneseno je i nekoliko drugih odluka. Tu je odluka o delegiranju odbornika za zaključivanje braka među kojima su Željka Vukašinović, Mišo Sokolović, Siniša Janković, Vinka Pušonja, Marko Jovičić, Velibor Đurić, Nina Stjepanović i Aleksandar Rajak.

Donesena je i odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja opštine za periuod 2017 – 2021. uz formiranje stručnog tima za njegovu izradu na čijem je čelu načelnik opštine, njegov zamjenik, načelnici odjeljenja u opštinskoj upravi i dva odbornika u Skupštini.

Kraj godine je i vrijeme utvrđivanja planova rada i finansijskih planova ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština. Radi se o Domu zdravlja, Dječijem vrtiću „Bambi“, Centru za socijalni rad, Turističkoj organizaciji, Narodnoj biblioteci, Centru za kulturu i preduzeću „Komrad“, čiji planovi nisu usvojeni uz zaključak da se zadužuju Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije da urade detaljnu analizu ovih dokumenata i da je do 20. februara naredne godine dostave Skupštini opštine sa prijedlog mjera za naredni period.

Odbornici su razmatrali i većinom glasova prisutnih odbornika prihvatili Informaciju o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine.

so-rogatica-3

Pažnju odbornika izazvala je Informacija o obavljenoj žetvi strnih žita, ubiranju roda krompira i obavljenoj jesenjoj sjetvi ove godine na području opštine.

Iznesen je podatak da je na 224 hektara zemljišta proizvedeno 791 tona žitarica, a sa 335 hektara ubrano je 4371 tona sjemenskog i krompira za jelo.

U jesenjoj sjtvi zadijano je 90 hektara zemljišta od čega 77 hektara pšenicom, 10 hektara tritikala i tri hektara raži.

Na još uvijek upražnjeno mjesto v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, imenovan je Srđan Rajak, diplomirani pravnik, a zbog sukoba interesa, jer je izabrana za odbonnika skupštine, iz skupštine kapitala JP „Komrad“, razriješena je Nada Mihajlović, a na njeno mjesto imenovan Slobodan Bojović, diplomirani ekonomista iz Rogatice.

Odbornici su upoznati sa molbom porodice Mojević da im se pomogne u sakupljanju potrebnoh sredstava za transplantaciju bubrega mlađem od dva brata Mladenu, koji je zbog bolesti tri puta na dijalzi u Bolnica u Foči.

Prihvaćena je inicijativa da odbornici i svi izabrani funkcioneri u Opštinskoj upravi ovu akciju pomognu u granicama mogućnosti na posebno pripremljenom spisku. Prva reakcija je pozitivna.