SO-e Rogatica – Smjene i imenovanja v.d. načelnika

27.02.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Izostala je bura, ali ne razrješenja i nova postavljenja. Po nalogu Upravne inspekcije Ministarstva uprave i lokalne samoupreve Republike Srpske, zbog narušavanja odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u organima i jedinicama lokalne samouprave, odbornici SO-e Rogatica, na danas održanoj sjednici poništili su ranije imenovanje Dragana Leleka na funkciju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije i Srđana Rajaka za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije.

Istovremeno odbornici su većinom glasova prisutnih odbornika za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove imenovala Željku Kojić, diplomiranog ekonomistu, a na poslove v.d. načelnika za finansije glasovima svih 18 prisutnih odbornika imenovala Tijanu Brkić, koje je kao diplomirani ekonomista ove poslove radila i prije posljednjih lokalnih izbora.

so-rogatica-2

Ovo je bila pretposljednja, ali najinteresantnija, od 10 tačaka dnevnog reda na ovoj sjednici.

Predhodno su usvojene odluke o usklađivanju osnivačkog akta JU Narodna biblioteka i Dječijeg vrtića „Bambi“ sa pozitivnim zakonskim propisima. Donesena je i odluka o utvrđivanju visine godišnje zakupnine za neotkupljene stanove po osnovu davanja u zakup koja će iznositi 1,5 posto od vrijednosti stana.

Odbornci su primili k znanju Informaciju o stanju upravnog rješavanja u Opštinskoj upravi za period januar – decembar 2016.

so-rogatica-3

Prihvaćena je i informacija o realizaciji procesa privatizacije državnih stanova prema kojoj je privatizovano i otkupljeno 806 od ukupno mogućih 889 stanova.

Uz glasove svih 18 prisutnih odbornika usvojeni su izvještaji o radu tokom 2016. opštinske tržišne inspekcije i komunalne policije, te inspektora za hranu, poljoprivrednog, veterinarskog, građevinskog, saobraćajnog i inspektora rada.

Tekst i foto: Sreten Mitrović