Enormno visoki računi iz „Vodovoda i kanalizacije“ napravili pometnju

16.05.2017.

vodovod-rogatica

ROGATICA – Građani Rogatice koji koriste usluge JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. u stečaju dobili su neuobičajeno visoke aprilske račune. Pitaju se kako je to moguće, jer su do sada plaćali i tri puta manje iznose.

Ovo preduzeće je od novembra prošle godine u stečaju, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnesen je u aprilu iste godine. Uvidom u dokumentaciju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, utvrđeno je da je određena imovina, koja je trebalo da bude u vlasništvu Opštine, 2015. godine prepisana na JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Sporna imovina su izvori vode i rezervoari za vodu, što je suprotno Zakonu o stvarnim pravima i Zakonu o vodama Republike Srpske, u kojima je precizirano da su vode i vodni objekti opšte dobro, od opšteg interesa, da su pod posebnom zaštitom i da ne mogu biti u privatnom vlasništvu. A to bi moglo da se desi, jer se ta imovina vodi kao stečajna masa, koja može biti predmet prodaje.

Posebno zabrinjavajuće je to što je Opština Rogatica zadužena višemilionskim kreditnim sredstvima, čija svrha je bila rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, pa se postavlja pitanje zašto su uložena sredstva, koja otplaćuje Opština, kada bi voda i vodni objekti postali privatno vlasništvo?

Za „Vodovod i kanalizaciju“ vezan je niz nejasnoća i nelogičnosti. Opštinska uprava ne može imati uticaj na politiku naplate i kreiranja cijena njihovih usluga. Međutim, načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić sa saradnicima čini sve napore kako bi se stečajni postupak što prije završio i normalizovala situacija u JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. u stečaju, u korist građana.

Opština Rogatica