Narodna biblioteka – Novim knjigama do većeg broja čitalaca

13.12.2018.

ROGATICA – Za biblioteku se kaže da je svojevrstan informativno-kulturna ustanova. Cilj joj je da kroz različite oblike svoga rada i djelovanja zadovolji potrebe pojedinaca i grupa u pogledu obrazovanja, informisanja i razonodu u slobodno vrijeme. Koliko u svemu tome uspijeva Narodna biblioteka „Vojislav Lubarda“ u Rogatici sa pet zaposlenih radnika – bibliotekara, priča direktorka ove ustanove Milojka Krsmanović.

„Mi mislimo, rekla je ona, da misiju biblioteke ostvarujemo do nivoa koga nam dozvoljavaju mogućnosti. Na sve načine podstičemo i širimo obrazovni, stručni i naučni rad zalažući se da svi slojevi društva u našoj lokalnoj zajednici steknu naviku čitanja i korišćenja naše bibliotečke ponude. U tom cilju građanima od predškolskog uzrasta do duboke starosti na raspolaganju je knjižni fond od skoro 36.000 raznovrsnih i aktuelnih knjižnih jedinica. I ove godine knjižni fond obogatili smo za novih skoro 500 novih knjiga među kojima je 76 koje smo kupili na nedavno održanom sajmu u Beogradu. Radi se o beletristiki sa bestselerima kao što je „So zemlji“ Ljiljane Habijanović-Đurović, „Bezdno“ Svjetlane Velmar-Janković, „Aleksandar od Jugoslavije“ Vuka Draškovića, „Beleške jedne Ane“ Mome Kapora i druge domaćih i inostranih autora“.

Da bi vrata biblioteke bila što šire otvorenija za čitaoce svih uzrasta i slojeva, godišnja članarina je više puta korigovana na dolje. U programu rada biblioteke za narednu godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici SO-e, standardna godišnja članarina od 10 maraka smanjena je na 5 za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, pojedinačno za studente, srednjoškolce i učenike osnovne škole od 5 do devetog razreda, dok su ove obaveze potpuno oslobođeni predškolci, učenici nižih razreda osnovne škole i dobrovoljni davaoci krvi.

U domenu kulture Biblioteka će i naredne godine raditi na realizaciji igraonica, kreativnih radionica, književnih večeri, promociju knjiga, debatama na zadanu temu i susrete sa piscima. Pri tome će dio manifestacija odrađivati sa Dječijim vrtićem „Bambi“ u Rogatici, a maksimalno će se koristiti članovi Dramsko-recitatorske sekcije koja je po uspješnosti u dosadašnjim nastupima postala prepoznatljiva u našoj sredini.

Posebna pažnja i u narednoj godini posvetiće se zaštiti i jačanju značajne zavičajne zbirke kao izuzetno važne za očuvanje identiteta i autentičnog prepoznavanja života u opštini.

Ova zbirka, naglasila je direktorka Krsmanović, po standardima, mora biti izdvojena od ostalih zbirki u biblioteci i ići će se za tim da joj se obezbijedi zaseban prostor za smještaj. A u cilju prezentacije etničke, kulturne, jezičke i vjerske različitosti kulturnog miljea organizovaćemo izložbe posvećene značajnim događajima i ličnostima iz zavičaja.

Utvrdili smo i na Upravnom odboru Biblioteke usvojili, a to je podržala i SO-e, kalendar stalnih dešavanja po mjesecima za 2019. Počećemo od obilježavanja svetosavskih dana u januaru i tako do novembra u kome treba da obilježimo Svjetski dan prava djece i vraćanje sjećanja na lik i djelo Jovana Jovanovića Zmaja kroz program „Vrijeme teče, mi se podsjećamo“ i decembra u kome zajedno sa Dječijim vrtićem „Bambi“ planiramo predstavu „Volt Dizni“.

Uz sve ovo, reče na kraju Krsmanovićeva, svakodnevno ćemo, kroz kupovinu i poklone, raditi na povećanju broja novih knjiga koje najbolje „vuku“ i broj čitalaca u biblioteci kojih je ove godine bilo oko 800 koristeći knjige iz odjela za odrasle i djecu, legata Mirka Šarovića, zavičajnu zbirku i odjel strane literature u kojoj je preko 5000 naslova na stranim jezicima.