Donacije za rješavanje najaktuelnijih problema

09.07.2019.

ROGATICA – Među načelnicima opština koji su prije nekoliko dana potpisali ugovore o preuzimanju donatorskih sredstava koje je Srpska u okviru mehanizma saradnje dobila od Srbije za rješavanje infrastrukturnih i drugih problema našao se i načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić.

Po tom osnovu Rogatica je dobila 200.000 evra i Jagodić reče da će biti utrošena u trenutnmo veoma aktuelno pitanje – rekonstrukcija sanitarnih čvorova u zgradi Osnovne škole „Sveti Sava“ na kojoj ništa ozbiljnije nije rađeno od njene izgradnje davne 1075. godine, a koje budžet ove lokalne zajednice ne bi mogao isfinansirati.

– Eventualno preostali dio donacije iz Srbije, naglasio je Jagodić, utrošiće se u početne radove prve faze izgradnje sportske dvorane čiji temelji u okviru Sportsko-rekreativnog centra „9. januar“ treba da budu stavljeni ovih dana.

Načelnik opštine bio je sudionik i potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava u sklopu finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Srpskoj za 2018/2019. godinu.

Saglasno tom ugovoru Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Investiciono razvojna banka, će iz Raszvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) opštini Rogatica staviti na raspolaganje iznpos od 100.000 maraka koji je namijenjen za povećanje dostupnosti sistema upravljanja otpadom stanovništva ove opštine.

– Ovako striktna namjena i nama odgovara, naglašava Jagodić. U prvom redu kupićemo vozilo za odvoz smeća, jer je postojeće staro preko 20 godina pa i funkcionalno ne zadovoljava narastajuće potrebe za odvoz otpadnih materijala.

– Dio ovih sredstava koja smo dužni obezbijediti iz vlastitih izvora da bi iskoristili donaciju UNDP-a utrošićemo i za druge potrebe kojim ćemo stvoriti uslove za što snošljivije uslove življenja u našoj opštini – obezbijeđenje kontejnera za prikupljanje otpada i slično, kazao je još Jagodić.

Tekst i foto: Sreten Mitrović