Naredba Štaba za vanredne situacije opštine Rudo

07.12.2020.

Na osnovu člana  22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 121/12 i 46/17) , člana 43..Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Službeni glasnik R.S.broj  90/17)  , člana 59. i 82.Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske br.97/16 i 36/19) ,  u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvanih korona virusom a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije , načelnik opštine Rudo donosi :

NAREDBU

I

OGRANIČAVA   se  rad svih ugostiteljskih objekata ( uključujući i  objekte na benzinskim stanicama)   na teritoriji opštine Rudo , u vremenu od 07.00 .do 18,00 časova u periodu od 07.12.do 14.12.2020-godine .

II

NAREĐUJE se trgovinskim i zanatsko- uslužnim radnjama da poštuju  dozvonjeni broj   istovremenih  posjetilaca u objektu i obavještenje o dozvoljenom broju istaknu na ulaznim vratima objekta.

III

Protiv svih navedenih subjekata i odgovornih lica u njima,  i svih drugih koji ne postupe u skladu sa ovom naredbom, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( Sl.glasnik RS broj 90/17).

IV

Ova naredba stupa na snagu  danom objavljivanja na  zvaničnom sajtu opštine Rudo  i TV Rudo a naknadno će se objaviti u „Službenom glasniku opštine Rudo“,