Zabilježeno u Rogatici – Radnici „Sjemeća“ očistrili krug

13.03.2023.

ROGATICA – Iako je do 1. aprila kao Dana radnih akcija ostalo još dosta vremena, zaposleni u direkciji i oko nje Šumskog gazdinstav „Sjemeć“ u Rogatici, iskoristili su današnji lijep i sunčan 13-ti martovski dan, napustili kancelarije i svi listom, predvođeni tdehničkim direktorom Gazdinstva Milomirom Ećimovićem iziašli na radnu akciju na čišćenju i uređenju kruga.

Pošto je krug „Sjemeća“, u neku ruku botanička bašta u malom sa većim brojem različitog drveća i drugog endemskog bilja među kojima je i nekoliko stabala Pančićeve omorike (Picea omorika), uz sakupljanje lišća od listopadnih biljaka, sakupljane su i borove i druge iglice zimzelenog rastinja koje su odmah trpane u posebno za ovu priliku pripremlkjene vreće, tovarene na teretno motorno vozilo i odbvženo na smjetljište, reče rukovodilac pravne službe Gazdinstva, kao jedan od akcijaša, Miloš Novaković.

Od ovog dana, opšti je utisak, krug „Sjemeća“ , koji je očišćen i od dfrugih zagađivača okoline, sijaće posebnim sjajem i ljepotom kao i uvijek blistati za oko i dušu.

Tekst i foto: Sreten Mitrović