Mnogo potencijala za razvoj

14.03.2012.

Rogatica zimi

ROGATICA – Opštine Rogatica, Sokolac i Han Pijesak posjeduju potencijal za razne vrste turizma, a pokrivenost šumom daje mogućnost za razvoj drvoprerađivačke industrije, istaknuto je u Svot analizi Lokalne akcione grupe “Devetak”.

Član grupe “Devetak” Snježana Kanostrevac Cvijetić rekla je da su ovi krajevi sačuvali prirodnu i biološku raznovrsnost, jer je to područje poznato po najvećem broju ljekovitih biljaka i mnoštvu endemskih vrsta, kao što je Pančićeva omorika na rogatičkom području.

Razvijeni su i primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda sa dobrom sirovinskom osnovom, stari zanati i izrada ručnih radova, a pokrivenost šumom od 57 odsto daje mogućnost za razvoj drvoprerađivačke industrije, rekla je ona na današnjoj javnoj raspravi o nacrtu strategije ruralnog razvoja u Rogatici.

Snježana Kanostrevac Cvijetić je napomenula da je cilj ove grupe da se udruže javni, privatni i nevladin sektor radi zajedničkog planiranja razvoja ovoga područja, kao i da bude urađena strategija ruralnog razvoja.

Ona je navela da u sve tri opštine funkcionišu udruženja poljoprivrednika, pčelara, preduzetništvo, zatim da su aktivni prerađivački kapaciteti u drvopreradi i prehrambenoj industriji, te da postoji potencijal za razvoj lovnog, ribolovnog, zimskog i kulturno-istorijskog turizma.

U Svot analizi definisane su i slabosti ovoga područja i to usitnjenost zemljišnih posjeda, depopulacija i starost stanovništva, neorganizovan plasman poljoprivrednih proizvoda, visoka nezaposlenost, slabo razvijena infrastruktura u ruralnim dijelovima.

Prisutna je nedovoljna iskorištenost tradicionalnih znanja i vještina, nema zapošljavanja u ruralnom području, ističe su u analizi i dodaje da treba podstaći razvoj seoskog područja razvojem poljoprivrede i turizma. Ta sela bi bila prepoznatljiva kao ekološka po proizvodima zaštićenog geografskog porijekla skorup, med i krompir.

Lokalne akcione grupe “Devetak” predstavlja interesno udruživanje javnog, civilnog i poslovnog sektora jer pokriva teritoriju koja ima zajedničke geografske, prirodne, socijalne i društvene interese.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podržalo je formiranje ovih grupa, a opština Rogatica, Istočni Stari Grad i Arilje iz Srbije aplicirale su za prekograničnu saradnju.

Agencije