Bibliotekama prijeti katanac

11.11.2012.

Bibloteka u Foči

FOČA – Sve narodne biblioteke u RS, prema novom prednacrtu Zakona o kulturi, ne bi se više finansirale iz republičkog budžeta, već bi prešle na finansiranje iz lokalnih uprava, zbog čega bi većina njih bila zatvorena.

Ovo je istakla predsjednik Društva bibliotekara RS Stojka Mijatović.

– Mislim da je to prosto nemoguće. Mnoge biblioteke biće ugašene, jer opštine nemaju toliko novca koji bi mogle izdvojiti za materijalne troškove i bruto lična primanja biblioteka – kaže Mijatovićeva i dodaje da među prvima opština Višegrad, iz koje i sama dolazi, ne bi mogla izdržati finansiranje biblioteke iz svoje kase.

– Opština Višegrad ne bi mogla finansirati više od dva-tri bibliotekara, a to znači da bi mnogo ljudi ostalo bez posla – kaže Mijatovićeva.

Društvo bibliotekara svoje primjedbe na prednacrt zakona uputiće svim relevantnim institucijama u RS.

– Obratićemo se resornom ministarstvu, granskom sindikatu, Senatu, a posebno načelnicima opština. Sad se formiraju buyeti opština, a šta ako zakon ubrzo bude usvojen, šta ćemo sa bibliotekama, ko će nas finansirati – rekla je Mijatovićeva.

Nove zakonske odredbe loše će uticati i na bibliotečku djelatnost, posebno u domenu kulture.

– Taložiće se rad ustanova kulture, neće biti održavani seminari, bibliotekari se neće stručno usavršavati. Bibliotekarstvo Srpske treba da napreduje, da imamo jedinstven informacioni sistem, a prednacrt propisuje da lokalne zajednice čak i to sufinansiraju. U Srbiji Ministarstvo prosvjete i kulture finansira čitav taj program – ukazala je Mijatovićeva.

Bibliotekar iz Kalinovika Nada Puhalo takođe kaže da prednacrt Zakona o kulturi ne ide na ruku bibliotekama.

Opštine

Mnoge biblioteke od lokalnih zajednica godinama nisu dobijale nikakav novac za unapređenje svog rada. Tipičan primjer je matična biblioteka u Foči.

– Za osam godina naša matična biblioteka nije dobila od opštine nijednu marku za nabavku knjiga, a da ne govorimo o drugim projektima – kaže Slavica Divjak-Obrenović, direktor biblioteke u Foči.

Glas Srpske - Radmila Đević