Djeca i ove godine u Kumboru

06.02.2014.

Kumbor

RUDO – Javna ustanova Centar za socijalni rad Rudo, obavještava javnost da je JU „Javni fond za dječiju zaštitu“ Republike Srpske, raspisao javni konkurs za izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2014“.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ dana 03.02.2014. godine i otvoren je do 04.03.2014. godine.

Ovaj projekat obuhvatiće oko 1700 djece i 400 odraslih lica (vaspitača, pratilaca, volontera i stručnog osoblja).

Realizacija projekta je u hotelu “Kumbor“ u Kumboru, Republika Crna Gora. Projekat se realizuje u trinaest smjena (dvanaest desetodnevnih i jedna osmodnevna), u periodu od 22.05. – 29.05.2014. godine.

Svi obrasci i potrebne informacije, u vezi realizacije ovog projekta, mogu se naći na sajtu www.jfdz.org i u Centru za socijalni rad Rudo.