Počela izgradnja male hidroelektrane „Ustiprača“

11.03.2014.

Rasprava mini he u Rogatici

ROGATICA – Načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac juče je, sa direktorom „Hidroinvesta“ Draganom Dobrilovićem, obišao gradilište male hidroelektrane „Ustiprača“ gdje su u toku pripremni radovi. Načelnik Puhalac izrazio je zadovoljstvo što se krenulo sa ovom značajnom investicijom na području opštine Rogatica i nadu da će investitor imati razumijevanja da lokalna radna snaga bude angažovana gdje god je to moguće, te da će i lokalna zajednica imati određene koristi od ove investicije. „Takođe očekujemo da će biti ispoštovani svi zakonski uslovi iz oblasti ekologije, te da neće biti nikakvih štetnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi“ rekao je Puhalac. Direktor Dobrilović iz „Hidroinvesta“ pohvalilo je saradnju i kooperativnost opštinske administracije rekavši da je malo sredina u kojima je ovaj investitor uspio da tako korektno sarađuje u svim dosadašnjim fazama realizacije projekta.

Koncesiju za izgradnju malih elektrana na rijeci Prači „Ustiprača“ i „Dub“ Vlada Republike Srpske „Hidroinvestu“ d.o.o. Rogatica dala je još 2006. godine. „Ustiprača“ zahvata dijelove opština Rogatica i Novo Goražde, dok je „Dub“ samo na području opštine Rogatica.

Predstavnici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske danas su, po zahtjevu „Hidroinvesta“, u Rogatici realizovali opštu javnu raspravu o Nacrtu dozvola za izgradnju malih elektrana „Ustiprača“ i „Dub“ na rijeci Prači. Javnu raspravu održali su predstavnici Regulatorne komisije Nebojša Šušić, Miodrag Andrić i Milica Vuković. Cilj rasprave bio je da ova Komisija prikupi komentare zainteresovane javnosti kako bi dozvola, koju će na kraju procesa izdati, bila što primjenjivija u praksi. Krajnji rok ističe za dva dana, tako da svi zainteresovani mogu do tada pitanja u komentare koji se tiču izdavanja dozvole za ove dvije male elektrane dostaviti Regulatornoj komisiji na adresu: Ulica srpska br. 2, 89101 Trebinje, ili na e-mail koji se nalazi na njihovoj web stranici www.reers.ba.

„Ustiprača“ je derivaciona eletrana instalisane snage 6,9 megavata sa dva agregata i frensisovim turbinama, i sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 35,35 miliona kilovat časova godišnje. „Dub“ će biti nešto veća elektrana od nje, instalisane snage 9,4 megavata i planiranom godišnjom proizvodnjom od 44,16 miliona kilovat časova godišnje. Ukupna vrijednost ove dvije hidroelektrane je oko 55 milona KM: „Ustiprača“ 35 i „Dub“ 20 miliona.

Komisija za koncesije Vlade Republike Srpske donijela je, u julu 2013. godine, rješenje o dodjeli koncesija za izgradnju i korišćenje mini-hidroelektrana “Ušće” i “Podgaj” na rijeci Rakitnici preduzeću “Pionir enerdži RS” iz Višegrada. Procijenjena vrijednost ove investicije će iznositi 2,6 miliona KM po svakoj mini-hidroelektrani, a koncesija je data na period od 30 godina.