Inspekcija zabranila izvođenje radova

21.05.2014.

Restauracija ćuprije-zagrađena

VIŠEGRAD – Opštini Višegrad zabranjeno je izvođenje radova na rehabilitaciji mosta Mehmed paše Sokolovića, nakon izvršenog isnpekcijskog nadzora i niza uočenih nepravilnosti koji bitno utiču na zakonitost i kvalitete izvođenja radova, rekao je Srni pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Miladin Gaćanović.

Gaćanović je rekao da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dobilo rješenje Republičke urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije o izvršenom inspekcijskom nadzoru na ovom mostu kojim su izvođaču zabranjeni radovi usljed uočenih nedostataka.

“Uočeno je da gradilište nije organizovano u skladu sa zakonom i da se radovi ne izvode u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Inspekcija je obustavila dalje izvođenje radove i naložila izvođaču da u određenom roku otklone sve nepravilnosti i obavijeste inspekciju o preduzetim radnjama”, istakao je Gaćanović.

Kao organ koji je izdao dozvolu za rehabilitaciju Ćuprije i na osnovu saznanja da je Zavod za zaštitu kulturnog-istorijskog nasljeđa Republike Srpske imao određene primjedbe na kvalitet radova na konzervaciji, resorno ministarstvo je nedavno zatražilo da se izvrši inspekcijski nadzor radova i preduzmu zakonom predviđene mjere.

Milijana Okilj pored ćuprije

Milijana Okilj

Stručnjak iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Milijana Okilj rekla je ranije da se za sanaciju Ćuprije mora upotrebljavati sedra iz majdana u Višegradskoj banji, odakle je vađena i 1571. godine kad je građena, a za koji je opština Višegrad od nadležnog ministarstva dobila koncesiju, a ne ovaj materijal iz Bugojna koji su izvođači dopremili za rekonstrukciju rampe na mostu.

Okiljeva je pojasnila da je potrebno i da se za postavljanje kaldrme koristi kamen iz lokalnih majdana, odakle je vađen i pri izgradnji mosta, a ne kako je bilo predviđeno sa Hreše kod Sarajeva koji je, prema ocjenama Građevinskog fakulteta iz tog grada, lošeg kvaliteta.

Kao nedostatak navedena je i upotreba lošeg sastava maltera za fuge između kamenih blokova na Ćupriji koje će se morati skinuti, te će biti potrebno taj posao završtiti kvalitetnije i stručnije.