Upućena pomoć za Doboj i Bijeljinu

11.06.2014.

Pomoc iz Čajniča za poplave

ČAJNIČE – Opštinski štab za vanredne situacije u saradnji sa Crvenim krstom uputio je trećeg juna u Doboj kombi pomoći za ugroženo stanovništvo.

Poslata je najneophodnija pomoć koja je potrebna ugroženim licima, voda za piće, konzervirana hrana, sredstva za ličnu i drugu higijenu, hrana za bebe, ćebad, odjeća, obuća i slično.

Pomoc iz Čajniča za poplave

A takođe je Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Čajniče u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije i OOCK–om uputilo pomoć u vidu 2 tone krompira koja je transportovana danas za Bijeljinu. Akcija je u i dalje u toku.