Proslavljen praznik Oci u Čajniču

03.01.2016.

Praznik Oci u Cajnicu

ČAJNIČE – U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču, juče su proslavljni oci, praznik na koji isto kao i na Materice djeca vezuju svoje očeve, a ovi im se drješe poklonima isto kao majke. Praznik koji se slavi prve nedjelje pred Božić.

Praznik Oci u Cajnicu 2

Nakon Bogosluženja i Svete Liturgije dječiji hor hrama Uspenja Presvete Bogorodice pojao je duhovne pjesame, čiji su članovi takođe odrecitovali prigodne recitacije posvećene Ocima. Da bi se očevi odužili i obilježili praznik onako kako i dolikuje, ispred hrama pripremili su trpezu sa kolačima i na taj način se odužili.

Praznik Oci u Cajnicu 3

U predpradzništvo najradosnijeg praznika rođenja Gospoda i spasitelja našeg Isusa Hrista, danas smo proslavili praznik Otaca. U Svetom Pismu se pominju Oci od Adama preko Avrama, sve do rođenja Hristovog. Tako nam jevanđelist Matej saopštava, da su to istorijske ličnosti i preci Hristovi po tjelu, a onda saopštava vijest o rođenju Hristovom. Svi smo djeca jednoga nebeskog Oca koji nas je stvorio. A Bog toliko zavolje svijet, da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da se svi ljudi spasu i imaju život vječni. Zato novorođeni Bogomladenac i dolazi u svijet da nas oslobodi robovanja grijehu, smrti, đavolu i paklu i da nam daruje život vječni. Zemaljski ili naši tjelesni očevi trebaju da se ugledaju na nebeskog Oca i na Hrista koji kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Zato je značajna uloga Oca u porodici, otac je stub i oslonac cijele porodice i njegova uloga nije da brine samo o materijalnim dobrima, odjevanju i školovanju svoje djece, nego najprije da se brine za dušu djetinju, za moral, karakter te da duhovnim vrijednostima bogati dušu djetinju a nadasve Hrišćanskim vrlinama vjerom, nadom i ljubavi. Najvažnija očeva uloga ustvari jeste da brine o vječnom spasenju svoje djece. Djeca su dužna da poštuju roditelje po Božijoj zapovjesti „Poštuj oca i mater svoju, da srećan budeš i dugo poživiš na zemlji“. Danas kada je porodica sa svake strane uzdrmana pa i očev autoritet posebno su značajni ovi Hrišćanski praznici odjeveni u Svetosavsko, Srpsko ruho, da bi naglasili značaj porodice, oca kao autoriteta i domaćina, majke koja svezom ljubavi čuva, njeguje i podiže porodicu. Sve ovo ima za cilj da nas približi onoj radosti nad radostima kada se u Vitljemskoj pećini rodio Hristos spas i svojom Božanskom naukom prosvjetlio i zagrijao srca naša i postao hljeb našeg života, kojim se i pričešćujemo u svetoj tajni pričešća. Svim ocima čestitamo praznik Otaca i još jednom podsjećamo na ulogu i odgovornost Oca u porodici a posebno u vaspitanju i odgajanju djece, a svim Pravoslavnim Srbima i parohijanima Čajničkih parohija Čestitamo nastupajuće preznike i Pravoslavnu Srpsku Novu Godinu sa osvještanim, drevnim i najradosnijim pozdravom Mir Božji! Hristos se rodi. Srećna i Bogom blagoslovena nastupajuća Nova 2015. godina. Dođite da zajedno proslavljamo i veličamo i blagodarimo Bogu Gospodu za predstojeće radosne praznike, sa hvalom Gospodu, dobrodošao Hriste Vladiko spasenja da se radujemo sa anđelima slava na visini Bogu a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Dobro nam došli – rekao je protojerej-stavrofor Momir Vasiljević.