Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ – Još jedna uspješna godina

27.01.2016.

Putevi ŠG Sjemeć

ROGATICA – Iako se još svode računi poslovanja u prošloj godini radi sastavljanja završnog bilansa, u ŠG „Sjemeć“ u Rogatici već znaju da su pozitivno poslovali i da je ovo još jedna u nizu godina u kojoj je ostvaren plan sječe i realizacije drvnih sortimenata uz finansijsku dobit od oko 70.000 maraka.

Plan sječe drvnih sortimenata ostvaren je sa 99,78 posto, privlačenja 95 i prodaje sa 107 procenata.

– Od planiranih 53.000 kubnih metara četinara odsjekli smo 53.158 kubika. Privukli smo 52.673 i sa zalihama iz predhodne godine prodali 53.471 kubika. Odsjekli smo i 17.553 kubika lišćara, u čemu prednjači ogrijev za domaćinstva i privredne subjekte, reče tehnički direktor Gazinstva Marko Tomović.

Posumljavanje u SG Sjemec

I na investicionom planu, naglasio je Tomović, postigli smo zapažene rezultate. Biološke investicije u potpunosti su ostvarene i uz ostalo obavljeno je pošumljavanje 42 hektara goleti sa 106.000 sadnica smrče, bijelog bora, bukve, hrasta i javora. Izgrađeno je i 13 kilometara šumskih kamionskih puteva i modernizovana, uz asfaltoranje, dva puta dužine oko jedan kilometar u što je utrošeno milion maraka.

– Ni finansijski Gazdinstvo nije loše poslovalo. Ukupan prihod ostvaren je u visini od 7,860.000 maraka. Troškovi poslovanja, u čemu su plate i druga lična primanja 227 zaposlenih radnika sa prosječnom platom od 676 maraka, dostigli su 7,790.000, pa će, orjentaciono, ostatak dohotka biti oko 70.000 maraka, reče šef računovodstveno-finansijske službe Vlastimir Lelek.

Što nije veći ostatak dohotka, kazuju u ovom kolektivu, više je razloga. Jedan je slabija sječiva struktura drveta u kojoj je dosta sušike i slučajnih užitaka, pa je postignuta niža prodajna cijena, a tu je i starosna dob zaposlenih zbog koje je skoro svakog dana na bolovanju i do 30 radnika.