U toku priprema djece za školu

02.03.2016.

Obdaniste vrtic u Cajnicu

ČAJNIČE – U Dječijem vrtiću „Bajka“ u Čajniču, 29. februara ove godine počela je realizacija tromjesečnog programa pripreme djece za školu. Ovim programom obuhvaćena su 32 djeteta.

Djeca će biti podjeljena u dvije grupe, od 9,00 do 12,00 časova, sa kojima će raditi dvije vaspitačice koje su do sada bile na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Čajniču.

U program će biti uvedene i još nekoliko aktivnosti, kako bi djeca što više bila pripremljena za polazak u školu.

„Programom je obuhvaćena socijalizacija djece, socijalno-emotivni razvoj ličnosti kao i savladavanje komunikacijskih vještina. Takođe smo ove godine uveli i nekoliko dodatnih aktivnosti koje će se realizovati u toku trajanja programa. Održaće se po jedan čas Engleskog jezika, Fizičkog vaspitanja i jedan čas Vjeronauke“ – rekao je direktor Vukašin Katana.