Požari na više lokacija

04.04.2017.

Požar

ČAJNIČE – I pored zakonskih propisa, internih planova nadležnog organa i upozorenja putem sredstava javnog informisanja i letaka, neodgovorni, nesvjesni građani, bezobzirnim paljenjem suvog korovog materijala, izazvali su veliki broj požara i stavili bespotrebno na muke članove jedinice Vatrogasnog Društva iz Čajniča i pripadnike preduzetne vatrogasne jedinice ŠG „Vučevica“ Čajniče.

Iz Vatrogasnog društva se apeluje da građani, prilikom proljećnih radova, ne pale korov na livadama, jer se vatra može proširiti na okolne šume i izazvati katastrofalne posljedice.

Oni su zamolili građane da ukoliko se ipak odluče da pale korov i šiblje o tome obavezno obavijeste vatrogasce.