SO-e Rogatica – Budžet nikad stabilniji

31.05.2018.

ROGATICA – Mjereći prema rezultatima izvršenja budžeta opštine Rogatica za period januar – mart ove godine, opštinski kolač ove lokalne zajednice nije bio stabilniji i jači u posljednjih 10 godina, ocjena je odbornika SO-e na sjednici koja je danas, 31. maja, održana.

Prihodi su, rekla je Tijana Brkić, načelnik Odjeljenja za finansije, ostvareni u visini od 2,375.951 maraka. To je 36,8 posto od plana za ovu godinu i skoro 17 posto više od ostvarenja u prošloj godini.

U strukturi ukupnih prihoda porezi su zastupljeni sa 38,2 posto, neporeski prihodi 17,7 i primici od zaduživanja 37,8 posto.

U istom periodu budžetski izdaci bili su 1,478.666 maraka što je 22,9 posto od plana i 16 posto manje u odnosu na izvršenje u istom periodu 2017. godine.

Upoređujući prihode sa rashodima, ostvaren je budžetski suficit od čak 867.285 maraka. To je cifra koja upućuje na to da će 2018. biti godina stabilizacije budžeta koji je, primjera radi, 2009. u periodu januar-mart, iznosio 883.465 maraka uz deficit od preko 46.000, dok je ove godine dostigao iznos od preko 2,3 miliona i suficit kakav do sada nije zabilježen u ovoj lokalnoj zajednici.

Odbornici su donijeli i nekoliko značajnih odluka. Među njima je i odluka o izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama prema kojoj se u cilju privlačenja investitora i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta oslobađaju takse investitori za objekte čija je predračunska vrijednost veća od 500.000 maraka, dok će oni ispod tog iznosa i dalje plaćati taksu 0,20 posto za izdavanje građevinske dozvole.

Razmatrano je i više različitih informacija. Posebno vrijedna pomena je Informacija o poslovanju privrede na području opštine posmatrano kroz završne računa za 2017. godinu, o kojoj je na sjednici govorio Delivoje Đerić, načelnik Odjeljenja za upravljanje lokalnim razvojem, privredu i društvene djelatnosti.

Privredu opštine, rekao je on, sačinjava 64 preduzeća, od kojih je 58 malih koja zapošljavaju od 10 do 50 radnika. Među njima je čak 43 „mikro“ koja zapošljavaju od 1 do 9 radnika, dok je svega 6 srednjih sa zaposlenih 51 do 249 radnika.

Dobra, pozitivna, strana rada privrede, naglasio je Đerić, su rast prihoda za 8,82 posto, rast dobitka za 36,3, broja zaposlenih 5,9, prosječne zarade 5,8 i vrijednosti izvoza za 11,4 posto.

Ono što nije dobro jeste rast rashoda za 5,6, obaveza za 28,4, potraživanja 11,5 i rast uvoza za čak 32,5 posto.

Pažnju odbornika izazvala je i Informacija o snadbijevanju električnom energijom područja opštine tokom 2017. godine prema kojoj, a to je potvrdio i Radomir Jovičić, rukvoodilac Radne jedinice „Elektrodisatribucije“ Pale u Rogatici, registrovano 5632 potrošača, od čega 5185 iz kategorije „domaćinstvo“ , a ostalo su vele i ostala potrošnja, među kojima je osam više nego u 2016. godini.

U 2017. Rogatički potrošači preuzeli su nešto više od 25 miliona kilovat časova, odnosno 200.000 više nego prethodne godine. Dominira potrošnja u domaćinstava koja je prešla procenat od 50 posto, a gubitak energije sveden je na svega 7,8 posto. Koliko je to značajan podatak vidi se i po tome što je, rekao je Jovičić, 2005. godine gubitak na mreži bio preko 27 posto.

To istovremeno govori i o značajnim ulaganjima u održavanje mreže i trafo-stanica svih nivoa. Jer da toga nije bilo gubici bi i dalje bili visoki, naglasio je Jovičić.

Održavanju mreže i postrojenja i ove godine će se posvetiti značajna pažnja. Uz ostalo, radiće se rekonstrukcija i izgradnja 35 kilovoltnog dalekovoda Rogatica – Mesiči, rekonstrukcija 10 kilovoltnih dalekovoda Pilana – Sladara, Silos, Matino Brdo, Kozići i Stara Gora na dijelu Agarovići – Štavanj.

Tu je i rekonstrukcija nisko-naponske mreže na više trafo-područja, izgradnja kućnih priključaka uz početak izgradnje poslovne zgrade Radne jedinice čije postojeće prostorije su davno prevazišle svakodnevne potrebe.