Za sanaciju lokalnih puteva 105.000 KM

15.06.2018.

VIŠEGRAD – Opština Višegrad je iz budžeta izdvojila 105.000 KM za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, rekao je Srni načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ove opštine Aleksandar Đukanović.

„Sproveden je tender i zaključen okvirni sporazum u iznosu od 105.000 KM“, izjavio je Đukanović, te dodao da je izvođač radova „Omorika“ iz Višegrada.

On je istakao da su iz budžeta izdvojena i značajna sredstva za asfaltiranje puteva u iznosu od 175.000 KM i da je na osnovu sprovedenog tendera potpisan ugovor sa izvođačem radova preduzećem „Romanija putevi“ sa Sokoca.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je na području ove lokalne zajednice u toku realizacija brojnih projekata, te da jedan od njih podrazumijeva izgradnju pristupne saobraćajnice i pješačke staze prema Andrićgradu.

„U toku su i radovi na izgradnji obaloutvrde od mosta kod sportske dvorane prema Donjem Šeganju, u dužini od oko 300 metara“, naveo je Đurević.

Prema njegovim riječima, u toku je i rekonstrukcija vodovoda na nekoliko lokacija, koje obuhvataju naselja Garča, Pionirsku, a biće završeni i radovi na rekonstrukciji vodovoda na Bikavcu.

„Imamo u planu mnogo projekata za koje se završava tehnička dokumentacija, a među njima je i izgradnja vodovoda Prelovo-Klašnik, dječijeg igrališta kod stadiona, te izgradnja pomoćnog sportskog terena“, naglasio je Đurević.