Primljeno 70 pripravnika u javnim ustanovama i preduzećima

05.09.2018.

VIŠEGRAD – U javnim ustanovama i preduzećima na području opštine Višegrad, pripravnički staž je počelo da obavlja 70 pripravnika, koje finansiraju Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i opština Višegrad.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će pripravnički staž od godinu dana odraditi 36 osoba sa visokom stručnom spremom i da će biti finansirani od strane Zavoda za zapošljavanje, dok će 34 lica sa srednjom stručnom spremom biti finansirana iz opštinskog budžeta.

„Za ove namjene iz budžeta opštine izdvojili smo 150.000 KM“, istakao je Đurević, te dodao da odrađivanje pripravničkog staža mnogo znači kako bi mladi ljudi lakše došli do zaposlenja.

Direktor Centra za socijalni rad Dejan Savić rekao je da je određivanje pripravničkog staža dobra prilika za sticanje radnog iskustva.

„Pripravnički staž predstavlja jednu vrstu osposobljavanja za buduće zaposlenje, tako da nam je drago što i naša ustanova učestvuje u ovom projektu“, istakao je Savić.

On je dodao da su zaposlena četiri radnika i to diplomirani psiholog i diplomirani pedagog, diplomirani ekonomista i jedno lice sa srednjom stručnom spremom.