SO-e Rogatica – Za svako novorođenče 500 maraka

28.12.2018.

ROGATICA – Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, koja je danas održana odbornici opštinskog parlamenta većinom glasova usvojili su Program rada Skupštine opštine za narednu, 2019. godinu i više različitih odluka. Najvažnija, čini se, bila je odluka o stimulisanju nataliteta u 2019. godini prema kojoj je predviđeno da se za svako novorođeno dijete u ovoj godini iz budžeta opštine roditeljima isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500 maraka.

Ovom odlukom regulisano je i da se bračnim parovima koji se liječe od steriliteta duže od 3 godine isplati novčana pomoć za troškove liječenja u iznosu do 1000 maraka.

Oko ovog iznosa vođena je šira rasprava, jer je većina odbornika bila za to da se ona poveća do 2000 maraka. Ali, pošto je budžet već usvojen, zaključeno je da se eventualni zahtjevi evidentiraju i ako finansijska sredstva dozvole uz prvi rebalans povećati stavku za ove namjene.

Pored ove, doneseno je i četiri odluke o prihvatanju programa korišćenja 730.000 maraka iz sredstava akumuliranih od vodnih naknada u 2019. godini, koncesija za korišćenje elektroenergetskih objekata, te sredstava za finansiranje zaštite od požara i naknada po osnovu promjene poljoprivrednog zemljišta u neproizvodne svrhe i od zakupnina zemljišta u svojini Republike Srpske koja su prihod budžeta opštine.

Od 200.000 maraka od vodnih naknada 163.800 utrošiće se za rekonstrukciju i sanaciju vodoodne mreže u Mjesnoj zajednici Borike i ostatak za izradu projektne dokumentacije za novelaciju glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda u Rogatici – I i II faza.

Važan pomena je i Program korišćenja sredstava dobivenih od naknade korišćenja elektroenergetskih objekata koja iznosi 510.000 maraka. Trideset posto ovih sredstava, ili 197.800, utrošiće se za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata od čega 40.000 za vodovod i kanalizacju, 121.800 za sanaciju i investiciono održavanje javnih objekata i 30.000 maraka za izradu akrilne sportske obloge na terenima za košarku i odbojku na Sportsko-rekreacionom centru „9. Januar“.

Od preostalih 70 posto, ili 312.200 maraka, 128.000 namijenjeno je za stimulisanje nataliteta, 124.200 za stipendije mladih i 60.000 za finansiranje dijela programa zimskog održavanja puteva.

Sredstva za finansiranje zaštite od požara utrošiće se u aktivnosti održavanja i čuvanja vatrogasne opreme pri Opštinskoj vatrogasnoj jedinici, a naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od 43.878 maraka najvećim dijelom otići će za izradu Osnova zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini.

Odbornici su većinom glasova pozicije, usvojili i odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Vrela Seljani“ u sastavu: Stefan Lazić, diplimirani inženjer šumarstva, te Lazarela Stanišić i Nataša Mijanović, diplomirani ekonomisti.