Nova saznanja o (ne)radu hotela „Borike“ – Na dobošu ravno tri godine

27.01.2021.

ROGATICA – Zahvaljujući prilogu u našem Sajtu i ostalim društvenim mrežama o propadanju bivšeg nosioca rogatičkog turizma hotela „Borike“ na Borikama u kome su se kao produžena lepeza usluga ispraćale i dočekivale stare i nove godine, održavale svade i slavili rođendani, držali razni privredni, politički i drugi skupovi, održavale škole u prirodi, vršene pripreme sportista i dolazili gosti iz Sarajeva, Bijeljine, Novog Sada i Beograda, Užica, Čačka i brojnih drugih mjesta, saznalo se makar to u čijim je on trenutno rukama.

Više nema dileme, nisu to Mladen Stojanović iz Banja Luke i Milorad Pikula iz Nevesinja ni doo „XXX“ Zorana Šljivića iz Morog kod Pala, koji su direktno ili indirektno kroz privatizacije uključeni u sudbinu hotela, nego MF banka a.d. iz Banja Luke.

Radi se o Banci koja je, pričalo se na Borikama, sa 300.000 maraka kreditirala adaptaciju iz rata oštećenog hotela koji je tom investicijom doveden na nivo kakav do tada nikad ranije nije bio. Nažalost ne za dugo. Kad je došlo vrijeme da se kredit vraća nastali su problemi koji ne samo da su doveli do njegovog zatvaranja, nego, priča se po Borikama, i pustošenja njegove cjelokupne pokretne imovine.

Koliki je bio stvarni iznos kredita na Borikama u Rogatici niko tačno ne zna. Ali, pošto je MF banka kao kreditor, u cilju namirenja duga, odlučila da po osnovu hipoteke dobijene uz odobravanje kredita „konfiskuje“ cijeli hotel nakon čega je došlo do njegovog zatvaranju i prodaji.

Prvi oglas o prodaji išao je 10. januara 2018. Na doboš je došao hotel sa 272 kvadratna metra korisnog prostora i pripadajućih 1210 kvadrata zemljišta. U „paketu“ je oglašena i prodaja paradne štale za konje sa 270 kvadrata i zemljištem od 550 metra koje je dobrim dijelom obraslo stoljetnom borovom šumom.

Vrijeme je prolazilo a kupaca nije bilo. To je razlog da se tek poslije dvije godine oglas o prodaji obnovio. Ovoga puta bilo je to 31. januara 2020. Na prodaji ista imovina uz cijenu od 180.000 maraka. Kontakt osoba, navedeno je u oglasu, je Mirko Dabić.

Pošto se i dalje na hotelu ne otvaraju vrata a prolazi jedna po jedna turistička sezona u kojoj nema Borika sa svojom ponudom, Boričani su do kraja razočarani. To je bio razlog da se obratimo Mirku Dabiću, kao kontakt osobi sa pitanjem dokle se stiglo sa prodajom i ima li izgleda da će hotel „Borike“ uskoro biti otvoren?

Slijedio je nemušti odgovor. On, Mirko Dabić, inače, administrativni radnik u Sekroru pravnih poslova banke, „nema saglasnosti svojih pretpostavljenih da daje tražene podatke“. A, zamimljivo je, on se „zahvaljuje što se interesujemo za predmetnu imovinu“?!

Na dopunjeno pitanje ko su pretpostavljeni da bi se sa njima razgovaralo, do danas nije stigao odgovor.

Tako je propala jedna dobronamjerna ideja da se iz prve ruke sazna sadašnja i buduća sudbina objekta koji za Rogaticu ne samo što ima i te kako veliki privredni značaj nego baštini doba kada je od davne 1974. nermjerljivo doprinosio da se o Borikama i Rogatici nadugo i naširoko pričalo i u njih rado dolazilo i iz njih zadovoljno odlazilo.

Ovako, stiče se dojam, da je nekome stalo da se Borike izbrišu sa turističke mape. Za nerazvijenu opštinu Rogatica to je velika šteta. Alternative za zamjenu nema ili je nema na vidiku.

Zbog toga direktor Opštinske Turističke organizacije Predrag Ujić reče da je zbog (ne) rada hotela na Borikama turizam u Rogatici mnogo izgubio. Hotel i Borike bili su centar iz koga se išlo u Višegrad i Andrić Grad, Stari Brod, Crkvine, Žepu, a dosezalo se i do Jahorine i Sarajeva. Zato sa stanovišta turizma otvaranje hotela bio bi veliki dobitak i mi se radujemo tom danu, naglasio je Ujić.

Tekst i foto: Sreten Mitrović