Akcija čišćenja grada i kanjona Tare i Drine

15.10.2013.

AKCIJA CISCENJA GRADA 1

FOČA – U sklopu projekta “Održivi prekogranični razvoj opština Foča i Plužine“, Opština Foča u saradnji sa komunalnim preduzećem „Komunalac“ i Turističkom organizacijom organizovala je Akciju čišćenja grada i korita rijeke Tare.

Učesnici akcije, članovi ekoloških sekcija OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Veselin Masleša“, Srednjoškolskog centra i Pravoslavne bogoslovske škole, te studenti Medicinskog fakulteta, podjeljeni u više radnih grupa, čistili su  trgove, školska dvorišta, parkove i ostale zelene površine na širem gradskom području.

AKCIJA CISCENJA GRADA

Istovremeno, članovi Udruženja rafting klubova „Tara i Drina“, zajedno sa članovima Ekološkog društva „Gornja Drina“, radili su na uklanjanju otpada iz korita rijeka Tare i Drine od Brštenovice do Bastaha. Kako su istakli rafteri otpada u kanjonu Tare je bilo i to najviše plastičnog materijala i guma od vozila.

Akcija Tara 1

Svi su se složili u tvrdnji da smeće na Tari ne ostavljaju turisti ni skiperi, već da ono pristiže iz naseljenih mjesta, nepažnjom mještana. Rafteri iz Foče pohvalili su svoje kolege iz crnogorskih kampova, koji su dvije sedmice ranije, prošli istom relacijom i uklonili otpad na koji su naišli. Većih problema taj dan na Tari nije bilo, iako je voda bila velika i hladna, ali u akciji su učestvovali dugogodišnji licencirani skiperi i poznavaoci vode.

Na manje probleme su nailazili jedino kada su morali iz vode izvlačiti veće gume. Rafteri su još jednom apelovali na stanovništvo i na turiste da ne bacaju smeće u kanjonima naših rijeka, koje su prirodne ljepotice i koje više od šest mjeseci godišnje privlače veliki broj posjetilaca u našu opštinu.

Akcija Tara 2

Svi kampovi su dali vodiče skipere, čamce i vozila, kako bi se obezbijedila potrebna logistika za akciju, istakao je Milan Rudinac, vlasnik kampa Divlja rijeka. -„Učestvovalo nas je tridesetak, i akcija je prošla veoma dobro. Skupili smo dosta kamioniskih i automobilskih guma, plastičnog otpada i ostalog smeća. Teško je reći ko otpad ostavlja u kanjonu ali, najvjerovatnije, prilikom povlačenja vode dok je Tara bila veća u proljeće, da je nanijela taj otpad. Znamo da je Tara jedna od najčistijih rijeka u Evropi i turisti kada vide taj otpad njihova rekacija nije baš sjajna. Nikome nije lijepo i ugodno vidjeti sve to“ – istakao je Rudinac.

Prikupljeni otpad, iz korita rijeka Tare i Drine, kao i otpad prikupljen u gradskom području,  komunalno preuzeće je sa svojim vozilom transportovalo na gradsku deponiju.

Za oko 100 učesnika akcije obezbjeđeni su sendviči, sokovi i čokoladice, kao i oprema za rad gumene rukavice i vreće za otpad.

Akcija Tara 3

Projekat “Održivi prekogranični razvoj opština Foča i Plužine” (“Suistainable Cross-Border Development of Foča and Plužine Municipalities”) finansira Evropska unija, kroz instrument za pretpristupnu pomoć (IPA fondovi), u okviru Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Ukupna vrijednost ovog prekograničnog projekta je 376.040,00 Eura, a  implementiraju ga opštine Foča i Plužine u partnerstvu sa Turističkim organizacijama Foča i Plužine.

Projektne aktivnosti koje u BiH implementira Opština Foča kao korisnik grant sredstava, finansira Delegacija Evropske unije u iznosu od 152.988.37 eura.