Asfaltiran put Miljeno–Kosovo-Bezujanka

12.05.2014.

Asfaltiran put u Čajniču

ČAJNIČE – U okviru projekta „Sanacija lokalnih puteva na području opštine Čajniče“ asfaltiran je makadmski put dionice Miljeno–Bezujanka–Kosovo dužine puta 440 m i širine 2,5 m sa urađenim bankinama s obje strane asfalta.

Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS 80%, opštine Čajniče 10% i građana 10%. Izvođač radova su AD „Romanija putevi“ Sokolac.

Nastavlja se realizacija projekta gdje treba da počne asfaltiranje dionice Podkamen–Bašča–Kamen dužine 400 m sa nasipanjem tamponskog materijala.