GOLIĆ: Andrićgrad je turistički biser RS, pred NSRS odluka o izradi zoning plana Andrićgrada

18.09.2015.

Andricgrad

ANDRIĆGRAD – Vlada Republike Srpske uputila je Narodnoj skupštini na usvajanje Odluku o pristupanju izradi zoning plana područja posebne namjene “Andrićgrad” u opštini Višegrad, rekla je Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.

Ona je pojasnila da se plan donosi na period od deset godina, a njime će biti obuhvaćeno područje utvrđeno idejnim projektom, koji će izraditi ovlašteno pravno lice.

Golićeva je naglasila da je nosilac izrade obavezan da, između ostalog, u toku izrade obezbijedi usaglašenost Plana sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, kojim je utvrđeno da će područja Gornje i Srednje Drine biti regulisana planskim dokumentima za područja posebne namjene.

“Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine `Andrićgrad` je planiran kao dio posebne turističke destinacije Višegradskog turističkog područja, koje je definisano kao područje prvog ranga, odnosno kao područje velikih turističkih potencijala”, rekla je Golićeva.

Ona je naglasila da je Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. utvrđena obaveza donošenja planova nižeg reda za sva posebna područja Republike.

Ona smatra da je Andrićgrad turistički biser Republike Srpske, i kao poseban turistički motiv, odnosno kao područje posebne namjene, mora se urediti sprovodivim planskim aktima, što predstavlja izvršavanje obaveze utvrđene Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025, donesenog 2014. godine i koji je najvažniji strateški prostorno-planski dokument – praktično tehnički ustav Republike.

“Zoning plan područja posebne namjene donosi se za područja posebne namjene od republičkog značaja, prema posebnim odlukama Vlade. Riječ je o sprovodivom planskom aktu najvišeg ranga, ispod njega su regulacioni plan i plan parcelacije”, pojasnila je Golićeva.

Ona je podsjetila da se Privredno društvo “Andrićgrad” iz Višegrada obratilo Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju incijativom za donošenje Odluke o pristupanju izradi zoning plana područja posebne namjene “Andrićgrad”.

“Osim zahtjeva, dostavljeno je Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije za korišćenje zemljišta za izgradnju naselja `Andrićgrad` u opštini Višegrad. Odredbom člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju propisano je da se izuzetno, za izgradnju kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sličnih objekata, za koje je utvrđen opšti interes, može izraditi i donijeti zoning plan po skraćenom postupku, a na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske”, dodala je Golićeva.

Ona je rekla da je ovo tek prvi korak ka donošenju zoning plana područja posebne namjene “Andrićgrad”.

“Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog odluke o pristupanju izradi zoning plana područja posebne namjene ‘Andrićgrad’, što znači da će se, ako Narodna skupština usvoji ovu odluku, tek tad pristupiti njegovoj izradi, po skraćenoj proceduri, koja podrazumijeva skraćivanje rokova za javni uvid u nacrt planskog akta sa 30 na 15 dana, nakog čega će se narodni poslanici izjašnjavati o prijedlogu ovog planskog akta”, naglasila je Golićeva.

Sredstva za izradu Plana obezbjeđuje podnosilac inicijative, odnosno investitor, a Odluka o pristupanju izradi zoning plana područja posebne namjene “Andrićgrad” u oštini Višegrad je uvrštena u dnevni red šeste sjednice Narodne skupštine.
Srna