Tužna vijest sa Borika – Nama više ergele i boričkih ljepotana

19.03.2019.

ROGATICA – Sa Borika je došla tužna i za ljubitelje lijepih konja surova, grozna i razočaravajuća vijest. Kao što se nagovještavalo gore više nema ergele konja bosansko-brdske i arapske pasmine.

Odvoženjem, u prošlu nedjelju, dva posljednja grla priplodnih kobila iz linije Luna i Hamdani, a danas, 19. marta, i preostalih 20 grla bosansko-brdske pasmine uglavnom iz linija „Miško“ i „Barut“, završena je misija nekad nadaleko poznate ergele „Borike“, čiji počeci datiraju od davne 1898. godine.

Ovim je stavljena takča na ergelski uzgoj i jezdenje po boričkim prostranstvima ljepotana kakvi su bili gazali, siglavi, lenkorani, miško i baruti, ali i visoko uzgojno vrijednih kobila raznih rodova kakve su bile Kaduna, Luna, Handami, O-Bajan, Una, Medina, Zorka i druge.

Poslije svega što se desilo oko ergele na Borikama, kojoj je „glave došla“ privatizacija u kojoj je ergela prošla kroz tri ruke, mnogi se pitaju šta bi na to rekli kao utemeljivači pokojni doktori profesori Milan Grković, Fahrudin Hrasnica, Refik Telalbašić, ali i direktori Adem Jašarević, Mitar Džida, Stevo Obradović… Zanimljivo će nakon svega ovog biti i mišljenje aktuelnog predsjednika Međunarodnog udruženja uzgaivača bosansko-brdskog konja Antona Dolinšeka iz Slovenije, ali i odgovornih u resornom ministarstvu Republike Srpske.

Na Borikama se priča, uz molbu da se ničije ime ne navodi, da bi bilo dobro ako preostali dio konja završi kod nekog dobrog uzgaivača i ljubitelja ovih plemenitih životinja, a ne u nekoj klanici kakvih je primjera bilo posljednjih godina.

Nadati se da će, bar za sada mimoići klanice, jer su sve grla u dosta lošoj fizičkoj kondiciji, pošto su posljednju zimu proveli tumarajući po boričkim utrinama i sa neznatnim količinama sijena, a da se ne govori o ječmu ili zobi.

Kako se topio broj konja na Borikama pokazjje podatak da je na drugoj privatizaciji 2011. bila 174 odrasla konja. Polovinom 2o14. već ih je bilo 120, a danas kada su u kamionima otišli u „nepoznato“ 22 grla.