Započeta izgradnja fiskulture sale OŠ “Vuk Karadžić”

06.04.2019.

NOVO GORAŽDE – Kao jedan od najvećih prepoznatih problema u opštini Novo Goražde godinama je nedostatak adekvatanog prostora za obavljanje fiskulturne nastave za naše najmlađe, te je projekat izgradnje fiskulturne sale određen kao prioritet.

Opština Novo Goražde je uz pomoć Vlade Republike Srpske obezbjedila sredstva i započeta je izgradnja sale, takođe i nove toplane za potrebe objekata u okviru osnovne škole. Naši osnovci će konačno imati modernu fiskulturnu salu, opremljenu po poslednjim standardima za nesmetamo i kvalitetno obavljanje nastave fizičkog vaspitanja.

Novi objekat fiskulturne sale će pored prostora za fizičko vaspitanje imati i mokre čvorove, svlačionice, toplu vezu sa prostorijama škole i toplanu. Za tu namjenu obezbjeđena su sredstva u visini od 211.500,00 KM.